Чувари природе кроз векове

Четврта епизода: Рађање науке за природу из науке о природи

Средином 18. века, шведски природњак Карл Лине најављује рађање биологије у свом делу "Економија природе".

У четвртој епизоди серијала Редакције еколошког програма "Чувари природе кроз векове" говоримо и о оснивачу модерне биологије Жану Ламарку који о утицају човека на околину али и о утицају околине на промене особина живих бића говори кроз еколошку и заштитарску призму.

Осврћемо се и на упозорења с краја 18. века попут оног драматичног које упућује енглески економиста Томас Малтус у делу "Оглед о принципу становништва" у коме констатује константно повећање раскорака између све бржег раста светског становништва и интензитета производње хране и где даје несвакидашње предлоге за решавање проблема увећања светског становништва у односу на потрошњу природних ресурса.

Са Малтусовог практичног модела, прелазимо на дело једног од најзначајнијих научних фигура 19. века а које је заслужно за пуну афирмацију биологије и рађање екологије - дело Чарлса Дарвина.

Бројни реномирани стручњаци међу којима је и Синиша Станковић, оснивач "Београдске еколошке школе" управо Чарлса Дарвина, оснивача учења о органској еволуцији, посматрају као стварног творца модерне екологије.

Дарвинов концепт борбе за опстанак уз сплет међуодноса живих организама, како једних према другима тако и према условима средине, основни је предмет истраживања екологије чијим се развојем бавимо у овој епизоди "Чувара природе кроз векове". На крају долазимо и до прве модерне дефиниције екологије коју је дао Ернст Хекл.

Уредник: Маја Стојановић

број коментара 0 Пошаљи коментар