Čitaj mi!

Objavljena Vučićeva odluka o vraćanju Skupštini Zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je Odluku o vraćanju Narodnoj skupštini izglasanog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji.

U obrazloženju odluke predsednik Vučić navodi da smatra da se izmenama oblast eksproprijacije ne uređuje na odgovarajući način.

"Posebno treba preispitati rokove za preuzimanje pojedinih radnji u postupku, a naročito rok za izjašnjavanje sopstvenika nepokretnosti o predlogu za eksproprijaciju", naveo je Vučić u odluci. 

Iako se u ovom slučaju, kako navodi, radi o javnom interesu, nasuprot pojedinačnom interesu, država mora da vodi računa o tome da se svako ograničenje zajemčenih ljudskih prava, kakvo je bez sumnje pravo na imovinu, može sprovesti uz poštovanje prava sopstvenika na fer i pravičan postupak, čime se štiti suština zajemčenog prava, navodi se u odluci objavljenoj na sajtu Predsedništva.

Vučić je istakao da je rok od pet dana koji je dat sopstveniku nepokretnosti za izjašnjavanje o predlogu za eksproprijaciju prekratak.

"Teško da za tako kratko vreme, čak i sopstvenik koji poseduje odgovarajuća znanja može da pripremi izjašnjenje, a praktično je nemoguće da neuki sopstvenik može u tako kratkom roku da nađe stručno lice koje će mu pomoći da se izjasni i da se to izjašnjavanje pripremi", naveo je Vučić u odluci.

Podsetio je da je pravo na imovinu zagarantovano Ustavom Srbije, kao i međunarodnim dokumentima, a ukazao je i na više odluka Evrospkog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske Unije.

Zbog toga smatra da propisivanjem prekratakog roka za izjašnjenje, nije ispoštovan proceduralni zahtev, inherentan pravu na imovinu iz člana 58. Ustava Republike Srbije - da sopstveniku nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije bude data razumna prilika da pripremi i iznese svoje izjašnjenje o predlogu za eksproprijaciju.

"Izjašnjavanje o predlogu za eksproprijaciju je sredstvo od suštinskog značaja kojim raspolaže sopstvenik u cilju zaštite svog prava na imovinu, a raspolagnje sa dovoljno vremena za pripremu izjasnjanja je neophodan preuslov da bi se mogao smatrati da je sopstveniku pružena razumna prilika da iznese svoj stav i svoju argumentaciju. Sa rokom od pet dana za izjašnjenje takva prilika mu nije pružena", zaključio je predsednik u odluci kojom je Skupštini vratio zakon na doradu.