Šta piše u nacrtu Deklaracije za video-samit EU - Zapadni Balkan

Lideri EU zatražiće od Evropske komisije da za jesen pripremi robustni ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, kako bi se privreda regiona oporavila od posledica kovida 19 i uhvatila korak sa EU, stoji u nacrtu Deklaracije koju bi evropski lideri trebalo da usvoje 6. maja, posle video-konferencije sa liderima Balkana.

U nacrtu Deklaracije, u koji je uvid imao RTS, ističe se snažna solidarnost EU sa Zapadnim Balkanom u borbi protiv posledica epidemije koronavirusa, potvrđuje se "nedvosmislena" podrška evropskoj perspektivi regiona, a od partnera na Balkanu traži "strogo pridržavanje temeljnih vrednosti EU, principa demokratije i vladavine prava".

Video-konferencija lidera EU i Zapadnog Balkana biće održana umesto samita EU – Zapadni Balkan koji je bio zakazan za 6. i 7. maj u Zagrebu, ali je odložen zbog epidemije koronavirusa. Nacrt deklaracije bi do 6. maja mogao da pretrpi neke promene, a nakon što je usvoji EU, lideri regiona biće pozvani da joj se pridruže.

U tekstu Deklaracije ističe se da će posle početne faze mera za suzbijanje pandemije, uslediti faza rešavanja socio-ekonomskih posledica.

"Lideri EU pozivaju Evropsku komisiju da na jesen predstavi robustni ekonomski i investicioni plan za region, kako bi se ponovo pokrenula ekonomija, unapredila njena konkurentnost i bolje povezala sa ekonomijama EU", navodi se u Deklaraciji i ističe da su investicije od najveće važnosti za podsticanje dugoročnog oporavka regiona, smanjivanje ekonomskih razlika i za podršku reformama neophodnim za napredak na evropskom putu.

Nacrt deklaracije potvrđuje "nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi" Zapadnog Balkana, a od "partnera na Zapadnom Balkanu" očekuje da potvrde svoju posvećenost evropskoj perspektivi kao čvrstom strateškom izboru.

Nastavak reformi 

EU ističe da će povećanje pomoći biti vezano za konkretan napredak u vladavini prava i socijalno-ekonomskim reformama, kao i za pridržavanje evropskih vrednosti, pravila i standarda.

"EU će pojačati angažman na svim nivoima da bi podržala političku, ekonomsku i društvenu transformaciju regiona. Pozdravljamo obavezu koju su preuzeli lideri Zapadnog Balkana da će se držati evropskih vrednosti i principa i nastaviti sa temeljnim i energičnim reformama", navodi se u deklaraciji.

Dokument koji treba da bude usvojen sledeće nedelje naglašava da lideri Zapadnog Balkana treba da obezbede strogo pridržavanje temeljnih vrednosti, demokratskih principa i vladavine prava, uprkos uvođenju vanrednih mera za suzbijanje koronavirusa, kao i da civilno društvo i mediji igraju ključnu ulogu u procesu demokratizacije.

Paket mera za hitnu medicinsku pomoć

Nacrt deklaracije ističe da podrška EU Zapadnom Balkanu u kontekstu pandemije daleko premašuje doprinose bilo kojih drugih partnera.

Tekst navodi da je EU brzo pokrenula paket mera za hitnu medicinsku pomoć zdravstvenom sektoru, neophodnih za spasavanje života, kao i značajnu pomoć za socijalno-ekonomski oporavak partnera u regionu.

Kao primer zajedničke borbe protiv pandemije navodi se mehanizam zajedničkih nabavki medicinske opreme, ukidanje ograničenja za izvoz zaštitne medicinske opreme iz EU na Balkan, protok robe preko granice kroz takozvane "zelene trake" između EU i Zapadnog Balkana i dostava opreme za testiranje.

"EU uvažava dragocenu pomoć koju je Zapadni Balkan pružio zemljama u okruženju i članicama EU. To odražava solidarnost i međusobnu podršku na kojoj je izgrađena EU", navodi se u tekstu zajedničke deklaracije koja treba da bude usvojena posle video-konferencije lidera EU i Zapadnog Balkana 6. maja.