Zaštitnik građana kontroliše zakonitost rada REM-a

Zaštitnik građana je, "nakon saznanja da postoji sumnja da su jednim od emitovanih video spotova povređena prava deteta", pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Regulatornog tela za elektronske medije, saopštio je Zaštitnik građana.

Zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Jelena Stojanović je po sopstvenoj inicijativi, a u cilju preduzimanja mera iz svojih nadležnosti i zaštite najboljeg interesa deteta, zakazala i neposrednu kontrolu zakonitosti i pravilnosti rada REM-a za utorak 2. jun, navodi se u saopštenju.

Jelena Stojanović je u oviru pokrenutog postupka zatražila od Regulatorne agencije da dostavi podatke o tome koje kontrolne mere i radnje je preduzeo REM povodom sumnji da je došlo do povrede prava deteta emitovanjem medijskog sadržaja.

Zatraženi su i podaci da li su, kada i koji pružaoci medijskih usluga obavestili REM o tome da je podneta pritužba zbog nepoštovanja pravila o zaštiti maloletnika, kao i da li je, kada i koji pružalac medijskih usluga podneo zahtev REM-u za davanje mišljenja o usklađenosti programskog sadržaja sa Pravilnikom o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

U saopštenju se ističe da je zamenica zaštitnika građana tražila od REM i odgovore da li je to regulatorno telo ispitalo da li je emitovani medijski sadržaj u skladu sa Konvencijom o pravima deteta, kao i sa Zakonom o elektronskim medijima i Pravilnikom o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, o čijem sprovođenju se stara REM.

Stojanović je takođe zatražila da se REM u roku od 15 dana izjasni o svim pitanjima, kao i o merama i radnjama koje planira da sprovede ukoliko to do sada nije učinio.

Institucija Zaštitnika građana je nadležna da kontroliše rad organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, među kojima je i REM. U nadležnost Zaštitnika građana ne spada
sprovođenje nadzora nad radom pružalaca medijskih usluga, niti zabranjivanje ili odobravanje emitovanja bilo koje vrste medijskog sadržaja, kako se to ponekad može pogrešno zaključiti, navodi se u saopštenju.

Stojanovićeva je apelovala i da REM svoju kontrolnu aktivnost sprovede u što kraćem roku ukoliko to do sada nije učinio kako bi se, u slučaju utvrđivanja povrede prava deteta, najhitnije reagovalo u najboljem interesu deteta kao najranjivijoj kategoriji stanovništva, navodi se u saopštenju.