RIK: Pravila o radu biračkih odbora ista od maja 2008.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević demantovao je pisanje pojedinih medija da će ta komisija na predstojećim izborima biti daleko tolerantnija prema biračima nego na svim prethodnim, a posebno u vezi sa, kako je naveo, razlikovanjem važećih od nevažećih glasačkih listića.

Dimitrijević je ukazao, naime, da odredbe Pravila o radu biračkih odbora sa uputstvima biračkom odboru o tome kako da razlikuju važeći od nevažećih glasačkih listića, odnosno koje sve listiće treba da prihvate kao važeće, nisu se menjale još od izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, održanih 11. maja 2008. godine.

Tako da su, navodi Dimitrijević, rešenja iz važećih Pravila o radu biračkih odbora praktično preuzeta iz Pravila o radu biračkih odbora za koordinirano sprovođenje svih izbora raspisanih za 11. maj 2008. godine, koja su bila objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 30/08.

"Na svim izborima počev od navedenih izbora iz 2008. godine, biračkim odborima se sugeriše da obrate pažnju na svaki glasački listić i da ulože napor da utvrde pravu izbornu volju svakog birača, u smislu utvrđivanja za kog kandidata je birač glasao, bez obzira na način na koji je tu svoju volju izrazio", naveo je Dimitrijević u saopštenju dostavljenom medijima.

Ovi izbori, stoga, nisu nikakav izuzetak, niti su uvedene neke posebne instrukcije biračkim odborima, istakao je.

Dimitrijević je posebno istakao da su u važećim Pravilima o radu biračkih odbora praktično preuzete identične odredbe Pravila iz 2008. godine o tome da se važećim glasačkim listićem smatra i listić na kojem su ispisani ili nacrtani komentari, parole ili druge poruke ili na kojem su precrtana imena drugih kandidata ili njihovih predlagača, naravno pod uslovom da se može utvrditi za kog kandidata je birač glasao.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">