Država traži kupca za "Ivana Milutinovića"

Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije preduzeća za vodne puteve "Ivan Milutinnović-PIM" iz Beograda.

Reč je preduzeću koje se bavilo izgradnjom hidrotehničkih objekata, a čija je ukupna vrednost imovine na dan 31.12. 2019. procenjena na 1,3 milijijarde dinara (1.338.874.000).

Trenutno, kako se navodi u dokumentu, ima 129 zaposlenih.

Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane investitore da dostave pismo o zainteresovanosti kojim će iskazati svoje interesovanje za privatizaciju ovog preduzeća i dati predlog cene, investicioni program, okvirni plana poslovanja i broj zaposlenih koje je investitor spreman da zaposli na neodređeno vreme.

Republika Srbija ima 65,58 odsto učešća, a akcionari 34,42 posto u "Ivanu Milutinoviću".

Pisma o zainteresovanosti mogu se dostaviti najkasnije do 28. avgusta ove godine.

"Ivan Milutinović" je preduzeće za izgradnju objekata na vodnim putevima u Srbiji i okruženju, i gradila je luke i druge objekte u mnogim krajevima sveta.

PIM radi pod današnjim imenom od 1952. godine, ali početak aktivnosti preduzeća datira još od 20-tih godina prošlog veka.

Tada su izvedeni prvi radovi na Dunavu i Savi na jugoslovenskoj teritoriji.

Nekoliko manjih preduzeća nekadašnje Jugoslavije specijalizovanih za iskopavanje, gradnju i kanalizaciju, koja su izvodila različite radove na rekama između dva svetska rata, ujedinilo se 1951. godine u kompaniju pod imenom "Dunav", a tokom 1952. godine ta firma menja ime u "Preduzeće Ivan Milutinović".