Čitaj mi!

Ružić sa sindikatima o Radnoj grupi za prevenciju nasilja u školama

Na sastanku ministra prosvete Branka Ružića sa predstavnicima reprezentativnih sindikata dogovoren je rad Radne grupe za prevenciju i sankcionisanje nasilja u školama koja će razmatrati predloge i ideje za usavršavanje sistema podrške prevenciji i rešavanja nasilja u školama i većeg poštovanja reda i rada u njima, a u koju će biti uključeni i predstavnici sindikata.

Ministar Ružić je rekao da u ovom momentu najvažnije je da osiguramo da se sve što je propisano primenjuje, a Radna grupa će u najkraćem roku proceniti i šta je najbolje preduzeti od novih mera kako bismo pomogli učeniku, odnosno nastavniku nad kojim se vrši nasilje.

Ružić je dodao da će se jednaka pažnja posvetiti i unapređenju vaspitnog rada sa učenicima koji izvrše nasilje, jer i njima treba pomoći da se, kako kaže, vrate na dobar put.

Predstavnici sindikata su u razgovoru sa predstavnicima Ministarstva prosvete, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finansija izrazili potrebu da se ponovo pokrene dijalog o uvođenju platnih razreda i platnih grupa.

Predstavnici Ministarstva finansija su rekli da je budžet u skupštinskoj proceduri i da će biti povišice za prosvetne radnike od 12.5 odsto , a da će o sledećim eventualnim povećanjima biti razgovora.

U toku je prikupljanje informacija po školama za raspisivanje šeste faze konkursa za zapošljavanje za 50 odsto i više norme, čime će se od prve faze do danas ukupno zaposliti oko 17.000 prosvetnih radnika za stalno.