Čitaj mi!

Klanšček: Budžet RTS-a je novac građana Srbije

Odgovor predsednika Upravnog odbora Branislava Klanščeka na tekst generalnog direktora Dragana Bujoševića od 15. 11. 2022. „Da, RTS jeste najgledaniji među mladim gledaocima“.

Potpuno je jasno da je Vaš odgovor, gospodine generalni, na moj tekst marketinške, a ne činjenične prirode. Pa da krenem redom.

Vaše reagovanje na tvit člana UO Azdejkovića smatram neprimerenim, jer da ste hteli da odgovorite njemu, mogli ste to učiniti sa Vašeg tviter naloga ili naloga RTS-a, ali Vi ste zloupotrebili zvanični portal RTS-a, kako biste se obračunavali sa mnom i čitavim UO. I ovo što sad činite smatram neprimerenim, i Vama sigurno ne bih odgovarao, ali sam dužan da to učinim radi javnosti.

Ponavljate, naravno, ne navodeći izvore, da je RTS najgledanija televizija u uzrastu od 15 do 45 godina i od 18 do 49 godina. Ali ni ja ne mogu drugo, nego da Vam ponovim podatke iz Izveštaja o poslovanju za 2021. godinu, koji ste Vi lično predložili UO, a UO usvojio na redovnoj sedici 21. juna ove godine, i isti u skladu sa Zakonom o JMS prosledio REM-u, Ministarstvu kulture i informisanja i Narodnoj skupštini. U tom izveštaju na 107. strani piše, evo citiraću tačno „najstariju publiku ima TV Hepi – prosek godina je 63, sledi Drugi program RTS-a i TV Pinka sa prosekom od 57 godina, pa Prvi program RTS-a 56 godina. Mlađu publiku imaju TV Prva - 51 godinu i TV B92 – 50 godina". To su činjenice, proverljive sa dva klika na sajtu RTS-a.

A sada dolazimo do meni najzanimljivijeg dela Vašeg teksta. Ono što sam u prethodnom tekstu nazvao besmislicom, sad je besmislica na kub. Ali, moram priznati da mi je drago što ste priznali da „odluka generalnog direktora" ne postoji. Sada ste je preimenovali u „predlog finansijskog poslovanja RTS-a bez budžetskih sredstava". Dakle, da bi javnosti bilo jasno, Vi, gospodine Bujoševiću, tvrdite da niste tražili iz budžeta Republike Srbije 26 miliona evra, koje ni po kojem osnovu ne pripadaju RTS-u za 2022. godinu (član 62a Zakona o JMS), pa pošto Vi niste tražili trebalo bi zaključiti da ste Vi dobrotvor i da ste uštedeli 26 milinona evra. Strašno! Kome ste uštedeli, gospodine generalni, kad je novac, bio on od takse ili iz budžeta, novac građana Srbije? Radi javnosti ću objasniti pokušaj Vaše manipulacije.

Suština čitave priče je da od 1. januara 2016. godine RTS ima redovno finansiranje preko takse koja se naplaćuje uz račun za struju. Kako je ta taksa rasla, tako su sredstva namenjena RTS-u u budžetu RS smanjivana. Naime, od 2016. do 2018. godine taksa je iznosila 150 dinara, zatim je 2019. povećana na 255 dinara, a od 2021. godine, kada je povećana na 299 dinara, u budžetu RS se ne planiraju sredstva za RTS. Razumem ja Vaš automarketing, generalni, al' ne preterujte.

I eto nas kod sindikata kojima su odbijeni svi zahtevi iz Inicijative za izmenu i dopunu Kolektivnog ugovora, među kojima i zahtev za povećanje plata, zbog čega su i pokrenuli postupak rešavanja kolektivnog spora pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih i kolektivnih sporova. To su činjenice! Pitate se dalje, šta ja uopšte tražim u razgovoru sa sindikatima? Ne znam da li ste pročitali Kolektivni ugovor kada ste ga potpisivali, ali ga pročitajte barem sada i obratite pažnju na član 94 stav 1 koji kaže: „Ukoliko sindikat oceni da se ne ostvaruju prava zaposlenih Zakonom i ovim Kolektivnim ugovorom, zahtevaće pregovore sa generalnim direktorom ili Upravnim odborom radi ostvarivanja prava zaposlenih". Opet, samo činjenice!

Dalje mi zamerate što sam sindikatima rekao da ima dovoljno novca uz racionalniju potrošnju i smanjenje izvršnih produkcija. Dotle ste me citirali, ali ste izostavili onaj deo koji se odnosi na prestanak finansiranja nepostojećih emisija i ukidanje varijabila, odnosno, za javnost koja ne zna šta je to, nadoknade koju Vi kao generalni direktor dodeljujete jednim istim licima svakog meseca, zloupotrebljavajući Pravilnik o nagrađivanju zaposlenih na koje godišnje potrošite milion evra.

Istina je da sam dobio sve budžete emisija izvršnih produkcija, ali nikada nisam dobio pretkalkulaciju koliko bi iste emisije koštale u produkciji RTS-a, kako bi se cene mogle uporediti. Nisam ih dobio jer one ne postoje. I onda dodajete kako RTS sa 2.500 zaposlenih nema kapaciteta da ih proizvede, pa ste se Vi dosetili i sklopili ugovor sa firmom koja ne zna šta će od kapaciteta sa jednim zaposlenim!

I na kraju Vi meni preporučujete da podnesem prijavu tužiocu, ozbiljno ću razmotriti Vašu preporuku, a za to vreme Vi pogledajte emisiju „Jedan dobar dan", ide svakim radnim danom!

Branislav Klanšček
Predsednik UO RTS