Čitaj mi!

Otvoren novi zatvor u Kragujevcu

U Kragujevcu je otvoren novi Kazneno-popravni zavod, za smeštaj 500 zatvorenika. Izgradnja je koštala 30 miliona evra i jedan je od najmodernijih i najsigurnijih objekata u Evropi uz bolje uslove života i rada za zatvorenike i zaposlene.

Novi zatvorski kompleks u Kragujevcu ima površinu od 22.000 kvadrata - 11 objekata sa 265 soba. Ograđen je visokom betonskom ogradom, sa tunelom za skeniranje i više stotina nadzornih i termovizijskih kamera. Ima sportski, medicinski i blok za edukacije osuđenih lica, šetališta.

"Tako da na jedan human način naši zatvorenici mogu da izdržavaju svoje zatvorske kazne. Ono što mogu da kažem da je bila velika ušteda u budžetu Republike Srbije, to da su kompletan nameštaj, kreveti, stolice, stolovi, upravo izrađeni u našim kazneno-popravnim domovima", ističe ministarka pravde Maja Popović.

Za gradnju je iz budžeta Srbije obezbeđeno 13 miliona evra, a 17 miliona iz kredita Razvoje banke Saveta Evrope.

"Poboljšanje uslova života lica lišenih slobode i pružanje mogućnosti obuke i rehabilitacije tokom izdržavanja kazne su ključni preduslovi za njihovu buduću reintegraciju u društvo", kaže Tomaš Boček, viceguverner Razvojne banke Saveta Evrope.

Tobijas Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu ističe da je humani zatvorski sistem ustavri standard u kojem se vidi koliko je društvo napradovalo u ostvarivanju ljudskih prava.

Srbija, za razliku od Francuske, Belgije, Grčke, nema problem sa prenaseljenošću zatvora, tvrde u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Navode da je trenutno u srpski zatvorima oko 10.700 ljudi, a ukupan kapacitet gotovo 12.000.