Čitaj mi!

GREKO poziva Srbiju na unapređenje mera za sprečavanje korupcije među nosiocima izvršnih funkcija

Telo Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GREKO), u izveštaju objavljenom u Strazburu, poziva na dalje mere za sprečavanje korupcije u Srbiji među nosiocima najviših izvršnih funkcija i pripadnicima policije.

Među 24 preporuke koje je GREKO uputio vlastima u Srbiji naglašava se jačanje uloge Agencije za borbu protiv korupcije i širenje delokruga postojećeg Zakona za prevenciju korupcije na sve osobe sa najvišim izvršnim funkcijama, uključujući šefove kabineta premijera, potpredsednika Vlade i njihove savetnike.

GREKO poziva na javnu strategiju prevencije korupcije koja bi eksplicitno obuhvatila lica sa najvišim izvršnim funkcijama, uključujući i proveru integriteta pre imenovanja ministara, šefova kabineta i savetnika zbog mogućih rizika od sukoba interesa.

Preporučuje se i izrada odgovarajućeg dokumenta u vezi sa funkcijom predsednika, kao i ograničenja nakon obavljanja funkcije za sve osobe sa najviših izvršnih mesta, uključujući i predsednika, šefove kabineta premijera i zamenika premijera i savetnike ministara.

Jedna od preporuka odnosi se i na "sistematsko i suštinsko" praćenje izveštaja o imovini osoba na najvišim izvršnim funkcijama, ko i na javno praćenje kontakata predsednika i Vlade sa lobistima.

U izveštaju se primećuje da je mali broj javnih zvaničnika sa izvršnim funkcijama bio procesuiran za prekršaje u oblasti korupcije, u poređenju sa medijskim navodima o sukobima interesa, da su oni procesuirani tek po napuštanju funkcije, odnosno da do sada u Srbiji nije doneta odluka o ukidanju imuniteta vodećim zvaničnicima.

"Uzimajući u obzir nizak nivo tužilačkog procesuiranja, imunitet dodeljen članovima Vlade ne bi trebalo da pokriva krivična dela u vezi sa korupcijom", navode u izveštaju.

Potrebna i strategija o prevenciji korupcije u policiji

Ističu da bi i na odbijanje zahteva za davanje javnih informacija od strane Vlade i administracije predsednika trebalo da budu omogućene žalbe.

Kada je reč o organima za sprovođenje zakona, u GREKO navode da treba da bude usvojena strategija o prevenciji korupcije u policiji, kao i da imenovanja načelnika policije i drugih osoba na rukovodećim položajima moraju biti transparentnija.

Naglašena je i potreba revidiranja Kodeksa policijske etike kako bi obuhvatio sve relevantne teme integriteta, kao što su sukob interesa, pokloni, kontakti sa trećim licima, spoljne aktivnosti, kao i potreba za redovnom proverom integriteta pripadnika policije i rotacija osoblja u oblastima podložnim korupciji.

Telo Saveta Evrope za prevenciju korupcije preporučuje značajno smanjenje vrednosti poklona koje mogu zadržati policijski službenici, sa trenutnih 680 evra na godišnjem nivou, kao i obezbeđivanje nezavisne i transparentne istrage pritužbi na policiju i podsticanje uzbunjivanja.

U Savetu Evrope navode da će procena ispunjavanja preporuka GREKO Srbiji biti sprovedena 2023. godine.