Čitaj mi!

Preminuo akademik Dejan B. Popović

Akademik Dejan B. Popović, sekretar Odeljenja tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, preminuo je u 71. godini, posle duge i teške bolesti.

Dejan B. Popović je poseban doprinos ostvario u oblasti biomedicinskog inženjerstva i robotike.

"Njegov britak um, razboritost i darovitost bili su pokretač kolegama, istraživačima, studentima i svima koji su imali čast da ga upoznaju, a spremnost da sasluša i uputi pravu reč bila je svima pouzdani oslonac", navedeno je u saopštenju Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).

Popović je diplomirao (1974), magistrirao (1977) i doktorirao (1982) na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a na istom fakultetu je izabran u zvanje redovnog profesora 1995. godine.

Bio je profesor za oblast rehabilitaciono inženjerstvo na Univerzitetu Alborg u Danskoj, od 1999. do 2014, a potom je, od 2015. godine, na istom univerzitetu izabran za profesora emeritusa.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauke i umetnosti izabran je 2009, a za redovnog 2015. godine. Bio je redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije i inostrani član Slovenačke akademije znanosti i umetnosti.

Akademik Popović je bio i predsednik Društva za ETRAN, kao i član stručnih udruženja: International Functional Electrical Stimulation Society (IFESS), European Association of Medical and Biological Engineering (EAMBES) i Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).

Bio je pridruženi urednik sledećih izdanja: IEEE Transactions of Neural Systems and Rehabilitation Engineering, Medical and Biological Engineering and Computing, Medical Engineering and Physics, Journal of Neuromodulation i Journal of Automatic Control.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima se ističu ona za najbolji rad na IFAC Conference on Control in Biomedical Engineering, Galveston, Teksas, SAD, 1992; zatim Discobolos, za najbolje ICT rešenje u medicini 1998, i Nagrada za patente Evropskog udruženja za patente, sa Aleksandrom Vegom, 2015. godine.