Čitaj mi!

Ljubičanović: Nema advokata zadovoljnog stavom Vrhovnog kasacionog suda

Advokati u Srbiji danas su obustavili rad u svim predmetima, bez izuzetka, zbog spornih stavova Vrhovnog kasacionog suda o troškovima obrade bankarskih kredita i naplate premije osiguranja.

Advokat Dragoslav Ljubičanović pojašnjava da ne postoji nijedan advokat koji je zadovoljan ovim stavovima Vrhovnog kasacionog suda (VKS).

"Možda postoje neke kolege koje zastupaju banke, ali to je već njihov profesionalni odnos sa bankama, a ne zato što se slažu sa stavom VKS. Ovde nije suština da li ćemo biti na ulici ili na protestima, već da li je stav VKS utemeljen u zakonima i u praksi ove zemlje ili nije. Mi smatramo da nije", naglasio je Ljubičanović.

Napomenuo je da čak i advokati koji nisu bili za jednodnevnu obustavu rada isto to smatraju, ali razmišljaju na drugi način, odnosno da li je to bilo taktički i strateški u ovom trenutku potrebno i da li se jednodnevnom obustavom rada postiže njena svrha.

Advokati, kako je pojasnio, neće da ruše pravni sistem protestima ispred VKS, već hoće da izraze svoje nezadovoljstvo njegovim stavom.

"Bio sam na protestu u utorak i biću i danas, ne zato što smatram da VKS ne može da donese novi stav ili da izmeni ovaj stav, već zato što smatram da je ovaj stav u suprotnosti sa zakonima i Ustavom ove države", naveo je Ljubičanović.

Upitan da li advokatura ima ucenjivački stav, on je te navode odbacio, navodeći da je to upravo obrnuto slučaj sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i bankarskim lobijem.

"Promena stava VKS je posledica nečega što se već mesecima pokušava, počev od izmene Zakona i parničnom postupku i pokušajem ubijanja autentičnog tumačenja tri zakona. Sve to povezuje ista nit bankarskog lobija", naveo je advokat.

Podsetio je da je Republika Srbija dobila ultimatom od MMF-a da se mora pod hitno sprečiti priliv tužbi protiv banaka, što je ocenio kao "ucenu".

Upravni odbor Advokatske komore Srbije (AKS) odlučio je da se organizuje jednodnevna obustava rada pred sudovima i drugim organima, bez izuzetka – što se odnosi na sve postupke, uključujući i tzv. pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama.

U obrazloženju odluke AKS se podseća da je taj sud 16. septembra na sednici Građanskog odeljenja usvojio Dopunu pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita i Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja premija osiguranja, kao obaveze korisnika, kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK).

Obustavom rada advokati Srbije izražavaju najoštrije protivljenje ovim stavovima kojima se, kako smatra, na direktan način "narušava pravna sigurnost građana Republike Srbije i menja dosadašnja sudska praksa naših sudova", te uvode rešenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu građana.

AKS smatra da je pravni stav po kojem je pravno valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK-a u direktnoj suprotnosti sa dosadašnjom nespornom praksom svih sudova u Srbiji, uključujući i VKS, te da bi primena ovakvog stava dovela do gubitka sporova na štetu građana, a u korist banaka.

Takođe je mišljenja da dopuna stava Građanskog odeljenja VKS o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita, bez obaveze banke da posebno dokazuje strukturu troškova, dovodi do povlašćenog položaja banaka u odnosu na ostale privredne subjekte, a na štetu građana.

"Ovakvim postupanjem najviša sudska instanca u Srbiji stavila se na stranu ekonomskih interesa poslovno-bankarskih centara moći i izražava svoju sumnju u nezavisno postupanje VKS u konkretnom slučaju", navodi se u obrazloženju odluke AKS.