Читај ми!

ВКС: Трошак обраде кредита наплатив уколико је јасно предочен

Врховни касациони суд усвојио је допуну свог мишљења из 2018. године, према којем сада банка има право на наплату трошкова и накнада банкарских услуга, под условом да је то јасно предочила у понуди.

Због тога, како се наводи у правном ставу ВКС, одредба уговора о кредиту којом се корисник кредита обавезује да банци плати трошкове кредита није ништава, под условом да је понуда банке садржала јасне и недвосмислене податке о трошковима кредита.

"Трошкови обраде кредита и пуштања кредита у течај, као и други трошкови које банка обрачунава кориснику приликом одобравања кредита или који су познати на дан обрачуна и које банка обрачунава кориснику у току реализације уговора о кредиту, могу бити исказани у процентуалном износу и наплаћују се само кроз обрачун ефективне каматне стопе", наводи се у допуни ранијег става.

Додаје се да Банка није дужна да посебно доказује структуру и висину трошкова који су обухваћени збирним износом трошкова кредита, наведеним у понуди коју је корисник кредита прихватио закључењем уговора о кредиту.

Овај став је заузет на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда која је одржна јуче, у уторак, 16. септембра.

Њиме је, како се наводи на сајту ВКС, допуњен Правни став о дозвољености уговарања трошкова кредита усвојен 22. маја 2018. године.

Адвокатура: Став ВКС неприхватљив јер је на штету грађана

Адвокатска комора Србије (АКС) успротивила се правном ставу Врховног касационог суда (ВКС) који је објављен данас, а у којем се наводи да  се сматра дозвољеном наплата премије осигурања код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита (НКОСК).

У саопштењу АКС наводи се да се овим ставом на директан начин нарушава правна сигурност грађана и мења досадашња судска пракса, те оцењује да донети правни став представља последњи у низу покушаја да се у правни систем Републике Србије уведу решења која погодују банкарском сектору, а на штету грађана.

"Правно је ваљана одредба уговора о кредиту којом се корисник кредита обавезује да плати банци премију осигурања код НКОСК, под условом да је та обавеза јасно предочена кориснику кредита у предуговорној фази исказивањем ове врсте трошкова кредита и његовог процентуалног и номиналног износа у понуди. Банка није дужна да корисника кредита упозна са структуром и начином обрачуна премије осигурања кредита", гласи став ВКС.

У саопштењу АКС се наводи да је адвокатура већ у два наврата успела да одбрани права грађана приликом покушаја доношења нацрта измена и допуна Закона о парничном поступку, и покушаја да се законодавне власти аутентичним тумачењима утиче на конкретне судске поступке које грађани воде против банака.

"Сада се прибегава остварењу истог циља преко највише судске инстанце", констатује АКС и тврди да је правни став који је утврдио Врховни касациони суд у директној супротности са досадашњом праксом свих судова у Србији укључујући Врховни касациони суд.

Примена оваквог става довела би до губитка спорова на штету грађана, а у корист банака, указује АКС.

"Истичемо да допуна става о дозвољености уговорања трошкова кредита, а без обавезе банке да посебно доказује структуру трошкова доводи до повлашћеног положаја банака у односу на остале привредне субјекте, а на штету грађана", наводи се у саопштењу.

Комора сматра да се оваквим поступањем највиша судска инстанца ставила на страну економских интереса пословно-банкарских центара моћи и изражава своју сумњу у независно поступање ВКС у конкретном случају.

АКС најављује да ће и овог пута предузети све кораке који јој стоје на располагању укључујући и крајње мере у циљу заштите владавине права и правне сигурности.

Адвокатска комора Србије позива Врховни касациони суд да без одлагања приступи разговорима са представницима адвокатуре, којима би се дошло до најбољег решења у интересу грађана Србије.

Овај правни став усвојен је у четвртак, 16. септембра на седници Грађанског одељења ВКС, објављено је на сајту тог суда.