Čitaj mi!

Objavljena rešenja testa iz matematike

Budući srednjoškolci su u okviru završnog ispita polagali test iz matematike. Rešenja testa možete pronaći na našem portalu.

Učenici osmog razreda polagali su test iz matematike.

Rešenja testa iz matematike, kao i Uputstvo za ocenjivanje, objavljeni su na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a dostupni su i na našem portalu.

Iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštili su da do sada nisu dobili povratne informacije sa terena koje bi mogle ukazivati na ozbiljnija odstupanja od procedura, ali i dalje postoji stalna komunikacija sa okružnim upisnim komisijama, supervizorima i ostalim ključnim akterima u procesu sprovođenja završnog ispita.

Učenici će trećeg dana završnog ispita, u petak, 25. juna 2021. godine, polagati kombinovani test.