Čitaj mi!

"Odgovor 2021" – združena taktičko-pokazna vežba sa bojevim gađanjem Vojske i MUP-a

Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova na poligonima Orešac i Pasuljanske livade izveli su združenu taktičko-pokaznu vežbu sa bojevim gađanjem. U vežbi koja je nazvana "Odgovor 2021" učestvovalo je oko 1.500 vojnika i policajaca. Završnici združene vežbe prisustvovali su predsednik Aleksandar Vučić i drugi najviši državni i vojni zvaničnici.

Vučić: Videli smo kako zajednički mogu da rade naša vojska i naša policija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je veoma ponosan na ono što smo danas mogli da vidimo u Orešcu i na Pasuljanskim livadama.

"Videli smo kako zajednički mogu da rade Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova, naša vojska i naša policija. Bili su neuporedivo bolji vremenski uslovi u Banatu nego ovde na Pasuljanskim livadama, ali čini mi se da su svi bili impresionirani nečim novim u rejonu Pasuljanskim livadama, a to je kako 'pancir' gađa", istakao je predsednik.

Objasnio je da "pancir" izbacuje 5.000 metaka od 30 milimetara u minutu i ocenio da to "brdo ruši" i da je u pitanju ogromno pojačanje za Vojsku Srbije.

"Mogli ste da vidite kako tuku i na kojoj udaljenosti tuku Mi-35 helikopteri i odlično i raketama i gama helikopteri. I žandarmerija je odlično pokazala umeće ovde, ali rekao bih i da su ljudi koji su gađali iz višecevnog bacača raketa, minobacača, svih oklopnih vozila, tenkova, pokazali ogromno umeće i koristili bojevu municiju", rekao je Vučić.

Naglasio je da su "momci i devojke vrhunski, profesionalno i odlično obavili svoj posao".

Predsednik je naveo da ovakve vežbe uvek pokažu koliko je ulaganja potrebno i da će ih biti i istakao da naša vojska i policija moraju da budu još snažnije i da pripadnici moraju da imaju još bolje uslove za život, ali i podsetio na uručivanje ključeva stanova za 584 pripadnika vojske u Novom Sadu.

"Verujem da daljom modernizacijom, opremanjem, snaženjem naše armije, snaženjem naše policije možemo preventivno da delujemo, da odvratimo svakog agresora. Protiv eventualnih terorističkih akata delovaćemo uvek brzo, organizovano i veoma, veoma efikasno", istakao je predsednik Srbije.

Vučić je čestitao svim pripadnicima vojske i policije na uspešno obavljenoj vežbi i zahvalio im se.

Završena Združeno-taktička vežba "Odgovor 2021"

Završena Združeno-taktička vežba "Odgovor 2021" Vojske Srbije i Policije na poligonima "Orešac" i "Pasuljanske livade".

Upad žandarmerije u naseljeno mesto

U toku odstupanja neprijatelj je ostavio deo snaga u naseljenom mestu.

Radi kontranapada, žandarmerija blokira i neutrališe snage nepijatelja u naseljenom mestu.

Vod za podršku topovima po vatrenim tačkama štiti manevarske snage.

Jurišni helikopteri predvode kontranapad

Na zahtev komandanta borbene grupe, a u cilju zaštite četa uvode se protivoklopni helikopteri. Kroz kanjon reke Resavice helikopteri prikriveno prolaze.

Daljina gađanja je 2.300 metara. Helikopteri se minimalno zadržavaju na liniji vatre i manevrom se izvlače.

Uspešnim dejstvom zaustavljeno je napredovanje neprijateljskih borbenih vozila.

Tenkovska četa – gađanje na velikim daljinama

Vežba je nastavljena prikazom dejstva tenkovske čete koja neutrališe ciljeve na velikim daljinama.

U rejonu Ušita uočeno je uvođenje svežih grupa za napad. Komandant borbene grupe naređuje tenkovskoj četi da neutrališe neprijatelja. Daljina gađanja je 4.100 metara.

Komandir voda označava cilj projektilom i naređuje.

Tenkovski vod deluje sa sedam prijektila. 

Prikaz dejstva brigadne raketne grupe i neutralisanja diverzantske grupe

Radi sprečavanja neprijatelja, naređeno je dejstvo brigadne raketne grupe, a lansiranje raketa se vrši sa raketnog položaja. Cilj je površine 500 sa 100 metara, a daljina cilja je 4.500 metara.

Vatrenu podršku pruža brigadna artiljerijska grupa dejstvom samohodne haubijske baterije 122 milimetra sa vatrenog položaja. Daljina gađanja cilja je 10 kilometara, a površina 100 sa 100 metara.

Kada je neprijatelj uočio naše snage, dejstvovao je po prednjem kraju odbrane. Diverzantska grupa neprijatelja sastoji se od 10 ljudi.

Komandant jedinice Žandarmerije izdaje naređenje za blokadu i neutralisanje diverzantske grupe. Žandarmerija vrši blokadu prostora i objekta sa pet borbenih vozila i četiri kvada i onemogućavaju izvlačenje grupe i nesmetan prolaz helikoptera.

Nakon izvršenog desanta, timovi za upad koristeći borbena vozila kao zaklon i uz vatrenu podršku, prišli su objektima i zauzimaju formaciju za upad. Za otvaranje prolaza i upad u objekte, grupa koristi eksplozivne ramove.

Kada je izvršen nasilni ulaz u objekte, izvršeno je eliminisanje pripadnika diverzantske grupe.

Po završetku zadatka, timovi za upad ukrcavaju se u borbena vozila "lazar 3" i nastavljaju da kontrolišu teritoriju.

Vatreno dejstvo savremenih oklopnih borbenih vozila

Jedinice Kopnene vojske prikazale su manevar i vatreno dejstvo savremenih oklopnih borbenih vozila.

Oklopna četa dejstvuje po neprijatelju uz vatrenu zaštitu bataljonske baterije.

Počeo drugi deo vežbe "Odgovor 2021" na Pasuljanskim livadama

Na Pasuljanskim livadama počeo drugi deo Združeno-taktičke vežbe "Odgovor 2021". U prvom delu na poligonu "Orešac" prikazana je osposobljenost 72. brigade za specijalne operacije u rešavanju taktičkih i vatrenih zadataka tokom pripreme i izvođenja protivterorističke operacije, na temu "Uništenje terorističke grupe i oslobađanje talaca".

Vučić stigao na poligon "Pasuljanske livade"

Predsednik Aleksandar Vučić stigao je na poligon "Pasuljanske livade", gde se održava drugi deo Združeno-taktičke vežbe "Odgovor 2021".

"Erbas" uključio naše naoružanje u podsistem helikoptera H-145

Pukovnik Slavko Rakić iz Ministarstva odbrane je naveo da je "Erbas", koji proizvodi helikoptere H-145, odao priznanje našim proizvođačima oružja time što je prihvatio da naše naoružanje bude deo sistema.

"To su saćasti lanseri, sedmocevni sa raketama od 80 milimetara i gondolski mitraljez. Izvršena su ispitivanja i takvi podsistemi naoružanja su uvedeni u naoružanje i vojnu opremu i uskoro možemo očekivati opremanje vojske sa takvim vrstama naoružanja za helikoptere H-145", istakao je pukovnik Rakić.

Dodao je da je započeta modernizacija migova i da se u drugom kvartalu očekuje završetak modernizacije čiji je osnovni cilj povećanje dometa osmatranja i dejstva, kako bi mogla da se koriste savremena vazduhoplovna ubojna sredstva.

"Fast roup" i "grozd" – rizične tehnike desanta i oslobađanja za nepristupačne terene

Potpukovnik Goran Stojanović iz Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a naveo je da je tokom prvog dela vežbe "Odgovor 2021" prikazana tehnika "fast roup" koja služi za desant snaga za blisku borbu na nepristupačnim terenima.

"Tamo gde ne postoji prostor gde može helikopter da se spusti na zemlju vrši se desant uz pomoć debelih užadi, tehnikom 'fast roup'", rekao je potpukovnik Stojanović tokom specijalne emisije posvećene vojnoj vežbi.

Tehnika "grozd" je, prema rečima majora Aleksandra Radovanovića, takođe jedna od rizičnih tehnika koja se koristi za izvlačenje ljudi.

"Koristi se na nepristupačnim terenima, kada nije moguće da se helikopter spusti na zemlju i da sleti. Karakteriše ga to da je na helikopteru zakačeno uže, a da se pripadnici kače, svaki pojedinačno, i osiguravaju na uže. Oni su i dalje laka meta prilikom evakuacije, ali to je cena brze evakuacije i nepristupačnog terena na kojem se realizuju aktivnosti", istakao je major Radovanović.

Prvi segment vežbe – oslobađanje talaca iz objekata farmaceutske industrije u Vršcu

Angažovano je osam vazduhoplova, 22 borbena-oklopna vozila sedam desantnih čamaca, sedam sistema bespilotnih letelica, kao i druga borbena tehnika.

Vežba se izvodi po scenariju – teroristička grupa izvršila je napad na objekte farmaceutske industrije u Vršcu. Teroristi su uspeli da se izvuku u rejon sela Orešac.

U nizu napada izvršili su otmicu autobusa i automobila i drže ih kao taoce.

Brigada za specijalne operacije MUP-a u saradnji sa Antiterorističkom jedinicom i u sadejstvu sa ratnim vazduhoplovstvom i PVO i Helikopterskom jedinicom ima zadatak da neutrališe terorističku grupu, neutrališe teroriste i oslobodi taoce.

Napad počinje neutralisanjem terorista ispred objekta. Timovi zauzimaju poziciju za upad u objekat.

Napad se nastavlja i van objekta dejstvovanjem po teroristima koji su uspeli da se izvuku iz objekta.

Timovi specijalnih snaga opremljeni su sa 26 različitih vrsta najsavremenijeg lakog naoružanja i opreme, savremeni optički i optoelektronski nišani.

U drugom naletu sa dva helikoptera Ha-45 izvršen brzi desant spuštanjem jedinica uz tzv. "fast roup".

Nakon desanta pripadnici timova za blisku borbu izvršavaju pripremu i prilaz za upad u objekat.

Oklopna vozila "hamer", "miloš" i borbenim vozilom M-15a pucaju iz mitraljeza "dilon".

Nakon uništenja terorista, dva tima helikopterima Ha-145 evakuišu taoce.

Signalom "sunce" završen segment vežbe u Orešcu.

Počela vežba "Odgovor 2021"

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na poligonu "Orešac" predat je raport, čime je i zvanično počela vežba "Odgovor 2021".

Predsednik Vučić stigao na poligon "Orešac"

Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić stigao na poligon "Orešac", gde ga je dočekao počasni stroj Garde Vojske Srbije.

U vežbi učestvuju pripadnici Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice i Helikopterske jedinice MUP-a.

Na aerodromu Lađevci jutros je izvršeno završno pripremanje i poletanje helikoptera Mi-35 i protivoklopnih helikoptera tipa "gama" koji će učestvovati na vežbi, a pred početak vežbe poleteće i jurišni avioni "orao", saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Zadatak helikoptera Mi-35 na vežbi je da nakon slamanja napadne moći i zaustavljanja neprijatelja pruže vatrenu podršku u cilju pripreme za izvršenje protivnapada. Helikopteri Mi-35 dejstvovaće nevođenim raketnim zrnima i topovima 23 milimetra.

Na poligonu Pasuljanske livade prikazuje se njihova osnovna namena – izvođenje borbenih dejstava po ciljevima na zemlji, u okviru vazduhoplovne vatrene podrške snagama kopnene vojske, odnosno protivoklopna borba i uništenje neprijateljeve žive sile.

Helikoperi Mi-35 zbog vrhunskih performansi, u svojoj klasi važe za jedne od najboljih jurišnih helikoptera na svetu, namenjenih za izvršavanje borbenih zadataka u svim vremenskim i meteo uslovima. Zbog velike vatrene moći i snažnog oklopa, na zapadu ih zovu "leteći tenkovi", a u Rusiji "krokodili".

Ratno vazduhoplovstvo i PVO Vojske Srbije, nabavkom helikoptera Mi-35, zajedno sa helikopterima Mi-17 i H-145, značajno je unapredilo svoje operativne sposobnosti, što je i veliki iskorak u tehničkom i tehnološkom smislu, dodaje se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Na današnjoj vežbi dejstvuju i protivoklopni helikopteri tipa "maljutka" za neutralisanje neprijateljskih oklopnih vozila.

Sa aerodroma Lađevci poleteće i jurišni avioni "orao", koji će na Pasuljanskim livadama dejstvovati raketama vazduh–zemlja po neprijatelju, radi nanošenja što većih gubitaka i usporenja tempa njihovog napada.

"Orao" je i namenjen za takvu upotrebu, da dejstvom po neprijatelju pruži neposrednu podršku kopnenoj vojsci.

Radi obezbeđenja prevlasti u vazdušnom prostoru na poligonu Pasuljanske livade biće angažovana i dva lovačka aviona mig 29 koji će u simuliranoj borbi ovladati vazdušnim prostorom i stvoriti uslove za vazduhoplovnu vatrenu podršku. Migovi će poleteti sa aerodroma "Pukovnik pilot Milenko Pavlović" sa Batajnice.

Srbija je posle više od 25 godina nabavila devet "Erbasovih" savremenih višenamenskih helikoptera H-145M, najsavremenijih u svojoj klasi, od čega pet za Vojsku Srbije, koji su u naoružanje uvedeni prošle godine. Time je nastavljeno opremanje Vojske Srbije najsavremenijim naoružanjem i vojnom opremom koja značajno doprinosi jačanju njenih odbrambenih kapaciteta i operativnih sposobnosti.

Ono što će helikopteri H-145M izvesti danas na poligonu Pauljanske livade jeste njihova glavna namena – transport ljudi i sredstava, ali se mogu koristiti i za obavljanje traganja i spasavanja, medicinsko prevoženje, izviđanje i osmatranje bojišta, kao i za vatrenu podršku.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">