Pašalić: Uzdržati se od zlonamernih napada

Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je učesnike političkog života da se uzdrže od neosnovanih i zlonamernih napada na ovaj nezavisni državni organ.

Povodom pojedinih navoda učesnika političkog života u kojima se poziva Zaštitnik građana da, kako je rečeno, "ne bude saučesnik gradske vlasti u šikaniranju i pljačkanju građana" u javnom prevozu, zaštitnik građana podseća da je još pre dve i po godine ocenio u javnosti da kontrolori u javnom gradskom prevozu nemaju pravo da legitimišu putnike.

U saopštenju iz Kancelarije Zaštitnika podseća se da je ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana i utvrđuje povrede koje mogu naneti organi uprave ukoliko se radi o povredi republičkih propisa, ali nije ovlašćen da to čini ako organi uprave povrede opšte akte autonomne pokrajine, grada i opštine na štetu građana.

Zaštitnik građana napominje da se ne može baviti ocenom ispravnosti konkretno izdatih prekršajnih naloga jer je to u nadležnosti prekršajnog suda koji ga može ispitivati ukoliko građanin podnese zahtev za sudsko odlučivanje, na osnovu Zakona o prekršajima.

"Zaštitnik građana apeluje na učesnike političkog života da se uzdrže od neosnovanih i zlonamernih napada na nezavisni državni organ kao što je Zaštitnik građana, jer samo na taj način mogu doprineti razvoju i unapređenju demokratskog društva i njegovih institucija", zaključuje se u saopštenju.