Uzgoj koza može da bude isplativ posao, ali je dug put do uspeha

Tržište je znatno zahtevnije nego u drugim granama stočarstva. Porodica Jovanović iz Baljevca na svom imanju gaji više od 100 koza, izgradili su mlekaru, a posao je započeo najmlađi član, Aleksandar, koji se vratio u rodni kraj.

Tridesetak hektara mešovitog terena. Livade, nisko rastinje i šuma. Idealni uslovi za uzgoj koza.

"Ovi tereni ovde i jesu za stočarstvo. Ovčarstvo, kozarstvo, to je nešto što se izgubilo sa ovih prostora. Eto, lagano krećemo par nas ovde sa tom pričom. Zadovoljan sam zadnjih par godina koliko smo uradili i šta smo uradili", kaže Aleksandar Jovanović iz Baljevca.

I Aleksandrova deca, njih troje, aktivno učestvuju u uzgajanju koza.

"To je došlo nekako iz lične potrebe. Prvo zbog dece, kasnije se to malo širilo", priča Aleksandar.

Koze su počeli da uzgajaju pre sedam godina. Ideja o mlekari nastala je pre tri. Jovanovići su uložili u izgradnju moderne mlekare kapaciteta 2.000 kilograma proizvoda dnevno. Pomogle su i subvencije.

"Došli smo u situaciju da sada čekamo samo rešenje iz ministarstva i da možemo da krenemo. Nadamo se da će biti zarade, da nam se vrati ovo što smo uložili", ispričao je Nebojša Jovanović iz Baljevca.

Koza je probirljiva životinja u ispaši pa otuda i kvalitet mleka. Međutim, proizvodi od kozjeg mleka nisu toliko zastupljeni u ishrani u odnosu na kravlje, iako su puni vitamina, aminokiselina i proteina.