Objavljeni ustavni amandmani usklađeni sa mišljenjem Venecijanske komisije

Ministarstvo pravde objavilo je na svom sajtu amandmane na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa, koji su usklađeni sa mišljenjem Venecijanske komisije.

Povodom novog nacrta, Ministarstvo pravde će organizovati okrugli sto na kojem će stručnoj javnosti predstaviti amandmane.

Ministarstvo pravde očekuje da se na okruglom stolu, na koji će biti pozvani da prisustvuju predstavnici svih relevantnih pravosudnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i međunarodnih institucija, otklone eventualne neusaglašenosti predoga sa mišljenjem Venecijanske komisije.

Nakon održanog okruglog stola, Ministarstvo pravde će tekst Nacrta proslediti Vladi Republike Srbije u dalju proceduru, saopšteno je iz Ministarstva.

Izbor tužilaca u Savetu - korak u pravom smeru

Udruženje sudija i tužilaca ocenilo je, nakon prvog uvida u radni tekst ustavnih amandmana koji su danas objavljeni, da je korak u pravom smeru rešenje prema kojem će javne tužioce birati Visoki savet tužilaca bez učešća Narodne skupštine.

Udruženje je u saopštenju istaklo važnost ovog rešenja, podsećajući da su tokom javne rasprave pojedini javni tužioci zagovarali ideju da Narodna skupština ostane u procesu izbora, što je sasvim suprotno mišljenju Venecijanske komisije.

Takođe je pohvalilo predlog da predsednik Visokog saveta sudstva dolazi iz redova sudija, kao i predlog da se, kako navodi, uspostavi balans između predstavnika tužilačke organizacije i istaknutih pravnika u Visokom savetu tužilaca.

UST ističe da će detaljno proučiti objavljeni radni tekst ustavnih amandmana kako bi dalo argumentovanu ocenu, na najavljenom okruglom stolu, u kojoj meri je isti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, u pripremi za predstavljanje radnog teksta na najavljenom okruglom stolu.

broj komentara 0 pošalji komentar