Rome olako šalju u specijalne škole

Romski učenici i dalje su prezastupljeni u školama za obrazovanje đaka sa smetnjama u razvoju, iako je njihov broj u tim ustanovama smanjen, pokazuje istraživanje Evropskog centra za romska prava. Romi se upisuju u specijalne škole i bez mišljenja komisije, suprotno zakonu - rečeno na predstavljanju istraživanja.

Istraživanje Evropskog centra za romska prava (ERRC) pokazuju da je broj romskih učenika u "specijalnim školama" smanjen, ali da je i dalje previsok.

Programski direktor ERRC Stefan Miler rekao je da je prezastupljenost romske dece u specijalnim školama problem koji je prisutan u mnogim članicama Evropske unije, ali se u Srbiji takvo stanje smatra normalnom i niko se do skoro time nije bavio.

Istraživač na projektu Tatjana Perić rekla je u da su u školskoj 2011/2012. godini romski učenici činili 23 odsto svih đaka u "specijalnim školama", dok se u 2012/2013. taj procenat smanjio na 21.

"Postoje škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju u kojima procenat romskih učenika ide i do 73, kakva je škola za osnovno i srednje obrazovanje u Boru", rekla je Perićeva.

Prema njenim rečima, romska deca se često upisuju u specijalne škole bez mišljenja interresorne komisije, što je zakonska obaveza.

Rezultati pokazuju i da bi većina roditelja, čak 63 odsto, više volela da se deca obrazuju u redovnim školama.

Poslednjih godina situacija je poboljšana, ali nedovoljno, ocenio je Stefan Miler i podsetio da je Vlada 2009. godine donela Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je pružio osnovu za velike izmene u inkluzivnom obrazovanju Roma.

Međitim, četiri godine nakon usvajanja tog zakona, obećanje da će obrazovanje postati inkluzivno ostalo je neispunjeno za većinu romske dece, rekao je Miler i dodao da zabrinjava broj romske dece koja ne pohađa nikakve škole.

Evropski centar za romska prava poručuje da bi trebalo hitno i energično podržati integraciju romskih učenika u redovne škole.

broj komentara 0 pošalji komentar