Čitaj mi!

Strazbur: BIA mora da dostavi podatke

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu naložio da BIA dostavi Inicijativi mladih za ljudska prava podatke o broju prisluškivanih osoba u Srbiji 2005. godine. Inicijativa je 31. oktobra 2005. godine podnela zahtev BIA o broju prisluškivanih građana Srbije tokom 2005, a BIA je odbila da ih dostavi, s obrazloženjem da je to državna tajna.

Inicijativa mladih za ljudska prava saopštila je danas da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu doneo presudu kojom je Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA) naloženo da dostavi podatke o broju prisluškivanih osoba u Srbiji tokom 2005. godine, a koje je tražila ta organizacija.

Inicijativa navodi da presuda predstavlja veliki podsticaj za otvaranje pitanja dostupnosti dokumenata kojima raspolažu službe bezbednosti, koje su se dosadašnjim postupanjem predstavljale i u javnosti percipirale kao zatvorene institucije, koje ne prepoznaju pravo na slobodan pristup informacijama i dostupnost informacija javnosti, kao elementarnu demokratsku instituciju.

Presudom je, smatra Inicijativa, postavljen i osnov za precizno definisanje člana 9. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji reguliše uslove pod kojima organi javne vlasti mogu da ograniče ili isključe pravo na slobodan pristup informacijama.

Inicijativa objašnjava da je 31. oktobra 2005. godine podnela zahtev BIA o broju prisluškivanih građana Srbije tokom 2005. godine, a da je BIA odbila da ih dostavi, s obrazloženjem da to predstavlja državnu tajnu.

Dalje se objašnjava da je intervenisao Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja da se ti podaci dostave, a da je BIA, umesto da postupi po njegovom rešenju, pokrenula upravni spor pred Vrhovnim sudom Srbije sa zahtevom da se rešenje Poverenika poništi zbog nezakonitosti, što je Vrhovni sud odbacio.

Pošto Inicijativa, ni posle zahteva Vladi Srbije da obezbedi izvršenje rešenja Poverenika nije uspela da dođe do tih podataka, u novembru 2006. godine obratila se Evropskom sudu za ljudska prava.

U saopštenju se dodaje i da je BIA u dopisu Inicijativi 23. septembra 2008. godine navela da ne poseduje traženu informaciju, što je Sud okarakterisao kao "neubedljiv" odgovor, s obzirom na prirodu informacija, a posebno imajući u vidu da je od početka odbijala da dostavi te informacije, koristeći se izgovorom tajnosti.

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">