Читај ми!

Од 1. јануара институције одлучују о запошљавању у јавном сектору, али уз један услов

Министар финансија Синиша Мали изјавио је да о новом запошљавању у јавном сектору од 1. јануара више неће одлучивати владина комисија већ саме институције, према својим потребама и могућности.

Ипак, оне ће бити ограничене, тако што ће моћи да запосле до 70 одсто од броја запослених који су из те институције отишли у претходној години, навео је Мали у изјави за Танјуг.

"Постојала је контрола запошљавања у јавном сектору и сходно мишљењу ММФ-а наша жеља је била да се систем строге контроле не олабави већ да се на неки начин уреди, тако да не треба сваки новозапослени да иде на комисију за запошљавање Владе Србије да би добио сагласност већ да се одговорност пренесе на институције и установе које запошљавају", каже Мали.

Тако ће, додаје, од 1. јануара оне имати могућност и слободу да запошљавају уколико им је то неопходно према својим пословним плановима и фонду плата који могу да обезбеде.

Истиче да ће са поменутим ограничењем од 70 одсто опет остати индиректна контрола, али ће институције имати могућност да запосле људе у складу са својим потребама.

Од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2023. године биће олакшано запошљавање на одређено и неодређено време у јавном сектору, након што је шест година на снази била забрана запошљавања у том сектору.

То предвиђају Измене и допуне закона о буџетском систему, које се налазе у скупштинској процедури, а у којој је наведно да ће корисницима јавних средстава у наредне три године бити дозвољено да без посебних дозвола и сагласности Владе Србије приме нове људе у радни однос у својству приправника.

Када ће бити потребна сагласност Владе 

Међутим, државна предузећа и установе моћи ће за стално да приме нове запослене у ограниченом броју, а који не сме бити већи од 70 одсто од укупног броја оних чији је радни однос у том предузећу или установи престао у претходној години.

О пријему новозапослених изнад тог процента, како је наведено у изменама и допунама закона, одлучиваће Влада Србије уз претходно мишљење Министарства финансија.

Укупан број запослених на одређено време не може бити већи од 10 одсто укупног броја запослених на неодређено време, осим уз сагласност Владе Србије.

Такође, у предлогу закона се наводи и да ће запошљавање бити могуће уколико државно предузеће или установа има обезбеђена средства за плате, односно зараде, са припадајућим порезом и доприносима за новозапослене, као и под условима и у складу са процедурама предвиденим посебним прописима.

На кога се ограничења не односе 

Та ограничења се не односе на судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца, наставно особље високошколске установе и научно и истраживачко особље научноистраживачке организације акредитоване у складу са законом.

Такође, не односе се ни на постављена и именована лица у државним органима и органима јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и на директоре јавних предузећа, друштава капитала, установа и јавних агенција чији су оснивачи Република или јединице територијалне аутономије, односно локалне самоуправе.

Ограничења се не односе ни на особе са инвалидитетом у складу са прописима који уређују област професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом.