Читај ми!

Дуг пут до независног правосуђа - колико смо до сада прешли

Осам месеци након што су изгласане измене Устава у делу о правосуђу, пред јавности су и радне верзије закона који ту промену прате - три судска и два тужилачка. Министарство правде би до почетка следеће године морало да понуди Скупштини Србије на усвајање верзију која је добила позитивну оцену Венецијске комисије, струке и јавности. Реформа правосуђа важна је у процесу приступања Србије ЕУ, јер поглавље 23 које уређује ту област, једно је од кључних за даљи напредак наше земље на европском путу.

Правна сигурност, независно судство и самостално јавно тужилаштво - за сада на папиру, а у пракси би требало да их обезбеди више нових правосудних закона. На првој јавној расправи чуло се и шта треба да се брише.

"Отвара се питање самосталности јавних тужилаца, однос између самосталнoсти тужилаштва и нове улоге Високог савета тужилаца, али и проблемa које би у пракси могли да се појаве уколико би била усвојенa предложена решења о упућивању и о мандатима јавних тужилаца", истиче потпредседник Удружења судија и тужилаца Србије Лазар Лазовић.

За поједине чланове Радне групе за израду три судска и два тужилачка закона добар је начин на који је Закон о уређењу судова разграничио надлежности Министарства правде и Високог савета судства.

"Закон о Високом савету судства је закон у коме су прописане на врло транспаретан начин и то је једна, по мом мишљењу значајна вредност тог закона, прописане одредбе како се постаје члан ВСС и то и из реда судија и из реда истакнутих правника. То су људи који ће касније доносити судбинске одлуке о судству, јер ће бирати судије, разрешавати их, учествовати као нека нека крајња инстанца у дисциплинском поступку, а Закон о судијама је онај који обезбеђује ту већу независност", указује Драгана Бољевић, чланица Радне групе из Друштва судија Србије.

Предложене промене уређења унутар јавног тужилаштва

У бољитке се убраја и предлог промене начина уређења унутар јавног тужилаштва.

"У приличној мери смо осигурали да појединац, тужилац, чак и најнижег нивоа, има неопходну самосталност и слободу приликом одлучивања, да не буде под притиском неке тајне хијарархије. То значи да ви до данас, кад одете у јавно тужилаштво пред собом немате слободног човека, професионaлца, он не одлучује на основу сопственог уверења и увида у предмет већ под притиском и претњом надређених, јер је он неког врста заменика јавног тужиоца. Убудуће ће сви бити јавни тужиоци, одлучивати о свом предмету", објашњава заменик републичког тужиоца Горан Илић.

Ти правосудни закони обухватају пет аката: о судијама, јавном тужилаштву, уређењу судова, као и о Високом савету судства и Високом савету тужилаштва.

Радна група сматра да треба појачати материјалне гаранције независности судства, јер ће само у наредних пет година више од 500 судија отићи у пензију.