Читај ми!

Позив за увођење у војну евиденцију

Младићима рођеним 2004. године који ове године постају пунолетни, као и старијих годишта који нису у војној евиденцији, упућен је позив за увођење у војну евиденцију.

Из Министарства одбране напомињу да увођење у војну евиденцију не значи позивање на служење војног рока, већ је обавеза дефинисана Законом о војној, радној и материјалној обавези.

Особе мушког пола ту законску обавезу треба да регулишу јављањем у надлежни Центар Министарства одбране за локалну самоуправу. Потребно је да на увид понесу личну карту или, уколико је лице не поседује, другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет.

Увођење у војну евиденцију могуће је обавити сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.

Општи позив за увођење у војну евиденцију траје до 28. фебруара 2022. године, након чега ће бити упућивани појединачни позиви свима који се нису одазвали.

Младићи који бораве у иностранству своје право и законску обавезу испуњавају у надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у земљи боравка. Потребно је да на увид понесу важећу путну исправу.

Детаљније информације о увођењу у војну евиденцију можете пронаћи на сајту Министарства одбране (део Обавезе одбране), на линку Увођење у војну евиденцију где можете преузети упитник за увођење регрута у војну евиденцију и Пријаву података о регруту - војном обвезнику.