Министарство просвете: За сада нема потребе за обуставом наставе

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је допис свим предшколским установама, основним и средњим школама у којем наводи да у овом тренутку сви релевантни показатељи не указују на потребу обуставе рада, али да се стање редовно прати.

У саопштењу Министарство подсећа на одговорност директора установа за редовно спровођење мера високог нивоа хигијене, као и да ће санитарна и просветна инспекција интензивно спроводити надзор над установама у погледу реализације тих мера.

Родитељима се скреће пажња да се због безбедности њихове деце и безбедности других обрате надлежним здравственим институцијама уколико примете било какве симптоме код деце који би могли да указују на присуство вируса.

Телефони епидемиолошке службе за све информације су 064/ 894 52 35 и 011 /268 45 66.

Директори су, такође, дужни да воде евиденцију о броју деце, ученика и запослених који су одсутни из здравствених разлога и да на дневном нивоу извештавају надлежну школску управу.

Све манифестације и приредбе у затвореном простору, које су планиране за више од 100 ученика се одлажу, а Министарство наводи и да не треба дозволити већа окупљања деце и ученика по холовима и ходницима за време одмора.

Такмичења и смотре ученика се не одлажу, већ је потребно да се ученици окупе на отвореном простору (школском дворишту и слично) и након тога да се сукцесивно уводе по учионицама.

Екскурзије, настава у природи и друга путовања на територији Србије за сада се не одлажу, али је потребно да се приликом реализације поштују све препоруке у погледу окупљања (до 100 ученика) и одржавања хигијене.