Венецијанска комисија: Министарство правде испунило препоруке

Текст амандмана на Устав Србије које је израдило Министарство правде усклађени су са препорукама Венецијанске комисије, датим у мишљењу из јуна ове године, објављено је на сајту те комисије. После детаљне анализе препорука и амандмана, Венецијанска комисија је закључила да су њене препоруке спроведене.

Реч је о препорукама које се односе на састав Високог савета судства и улоге Народне скупштине приликом избора не-судијских чланова савета (истакнутих правника), осносно већине посланика чији су гласови потребни за њихов избор.

Венецијанска комисија (ВК) констатује да се предлагач амандмана из Србије определио за четврту опцију коју је понудила ВК у мишљењу из јуна ове године.

Даље препоруке су се односиле на састав Високог савета тужилаштва и потребне већине у Народној скупштини за избор не-тужилачких чланова савета (истакнутих правника), распуштање Високог савета судства, разрешење судија и тужилаца, метода за уједначавање судске праксе.

Такође је усклађен амандман који се тиче јавних тужилаца, а које у складу са препоруком ВК, више неће бирати Народна скупштина нити ће њој одговарати за свој рад, констатује се у најновијем мишљењу ВК.

Усклађен је и амандман који се тиче развнотеже и контроле три гране власти, усвојена је препорука која се тиче услова ко може бити "истакнути правник" у Високом савету судства и Високом савету тужилаца, препоруке у вези са Правосудном академијом, као и у вези са премештајем судија.

Венецијанска комисија констатује да је испуњена и њена препорука која се тиче политичке активности судија и подржава најаву предлагача амандама да уставним законом уреди питања трајања мандата чланова и председника савета, као и њихове промене (тако да се не мењају сви у исто време).

На крају свог мишљења број 921/2018, Венецијанска комисија је навела закључак који гласи: "Препоруке које је дефинисала ВК у свом мишљењу ЦДЛАД(2018)011 су спроведене".

Венецијанкса комисија је тело Савета Европе које даје мишљења о усклађености устава и закона држава чланица Савета Европе са европским стандардима.

Након овог мишљења очекује се да ће у скоријем периоду Влада Србије поднети Народној скупштини иницијативу за измену Устава, након чега ће уследити процедура у оквиру парламента.

број коментара 0 Пошаљи коментар