Читај ми!

Три споразума за бољу регионалну сарадњу

Председник Србије Александар Вучић и премијери Северне Македоније и Албаније Зоран Заев и Еди Рама потписали су у Скопљу три докумета која ће олакшати трговину у региону и омогућити јединствено тржиште рада, али и међусобну помоћ у ванредним ситауцијама.

Лидери три земље потписали су на регионалном економском форуму, у оквиру иницијативе "Мини Шенген", Меморандум о разумевању о сарадњи на олакшању увоза, извоза и кретања робе на Западном Балкану, Меморандум о разумевању о сарадњи у вези са слободним приступом тржишту рада на ЗБ и Споразум о сарадњи у заштити од катастрофа на ЗБ.

Први меморандум ће повећати и унапредити економску сарадњу, поједноставити у највећој могућој мери процедуре у вези са увозом, извозом и кретањем робе.

Допринеће и размени података између царинских и других надлежних органа у мери у којој то дозвољава законодавство сваке од уговорних Страна.

Такође, предвиђа промовисање складног развоја економских веза између уговорних путем ширења трговинске размене и постепено уклањање баријера у робној размени.

Споразум о саранђи у заштиати од катастрофа на ЗБ има за сврху да уговорне стране, у складу са својим расположивим капацитетима, помажу једна другој у случају катастрофа и то када уговорна страна која то затражи није у стању да се избори са последицама катастрофе коришћењем сопствених ресурса.

Овим споразумом уговорне стране регулишу оквир услова за добровољно пружање помоћи у случају катастрофа, а посебно у: планирању и спровођењу мера заштите од поплава, земљотреса, пожара, загађења животне средине, пловидбених незгода, радиолошких ризика, разних пандемија, као и индустријских и других катастрофа.

Затим је превиђено узајамно обавештавање о претњама, појави и последицама катастрофа.

Узајамна помоћ у спасавању, пружању помоћи и отклањању последица катастрофа копненим и ваздушним снагама и возилима за интервенције у случајевима масовних пожара, поплава, земљотреса и других катастрофа.

Планирана је и едукација и обука особља служби и јединица за заштиту и спасавање, ватрогасних јединица и других припадника спасилачких тимова путем брифинга, курсева, обука, семинара и других видова сарадње, као и организовање и извођење заједничких спасилачких вежби и вежби у пружању помоћи и слично, као и размена научних и техничких података, као и других докумената од значаја за заштиту од катастрофа.

Такође, сарадња у развоју и производњи опреме за спасавање и пружање помоћи. Моморандум за слободан приступ тржишту рада на ЗБ има за циљ да поједностави процедуре код свих уговорних страна у погледу добијања радних дозвола за држављане сваке од три земље, као и у погледу коришћења добијених радних дозвола на територији било које од њих.