Čitaj mi!

Izložba Maneta Šakića 6. oktobra u Muzeju grada Beograda

Nakon deset godina rada i stvaranja u inostranstvu, a uz podršku Ministarstva kulture i fondacije Saša Marčeta, Beograđani će imati priliku da vide nova senzacionalistička dela Maneta Šakića 6. oktobra u Muzeju grada Beograda na izložbi pod naslovom "Povratak Beogradu".

Kompozicije koje Mane Šakić uspostavlja imaju dug pretpostavljane urbane asocirane svakodnevice gde se slično ritmizovanoj svežini, začudnosti i strahovima koji se totemski oličuju u tragovima oslobođene uslovno rečeno apstrakcije ili veziva plutajućih predmetnih asocijacija kao i povećanih ekstrenih ispovesti odvaja borba sa neusaglašenostima, povestima i mitovima svega što pronosi nasleđe umetnosti u velegradovima.

Sjedinjenje uzastopnih trenutaka iz dvomilenijumske snage Beograda, taj ruševni, čelični, pa kasnije barutni udarci na topografiju i tlo, zatomljenog i sagorelog grada, kao i prospekti ravnice na severu Banata ili brdašca ka Šumadiji odaju svojevrsni lament nad gradom.

Bivaju i polazište koje se svojim dugim linijama ispovednih preklapanje javlja kao jedna od polazišnih pružanja dospelog iz višemedijskog spleta naslovljenog "Povratak u Beograd", gde glasi, pokret i prisustvo, scenografija, nose stihove i tumačenje i muziku u kojima se susreću umetniki domašaji koje nose ličnosti Olivera Katarina, Vasko Popa i Enriko Josif.

O svojoj najnovijoj izložbi govorio je sam umetnik u našoj emisiji "Magazin Srbija na vezi".

Više o životu i radu Maneta Šakića pogledajte u emisiji "Srbija na vezi-portreti".