Čitaj mi!

Ljubljana: Osnovan Lektorat za srpski jezik

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Ivana Živančević Sekeruš i dekan Filozofskog fakulteta u Ljubljani Mojca Šlamberger Brezer potpisale su ugovor o saradnji kojim je osnovan Lektorat za srpski jezik u Ljubljani, saopštili su iz Ministarstva spoljnih poslova.

Ovo je prvi put da se ovakav lektorat otvara u Sloveniji. Potpisu sporazuma prethodili su dugotrajni pregovori.

Prema ugovoru o osnivanju Lektorata, srpska strana izabraće lektora, a slovenačka ga odobriti, bez dodatnih izbornih procesa na Filološkom fakultetu u Ljubljani.

Finansiranje lektora potpuno je na srpskoj strani, dok će slovenačka strana lektoru obezbediti odgovarajući fond časova, uslove za rad, kao i promociju novih studijskih predmeta koji će uključivati srpski jezik i književnost.

Status lektora će biti usklađen sa slovenačkim i evropskim zakonodavstvom o radu stranaca, i imaće status radnika upućenog na rad u inostranstvo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani.

Lektorat za srpski jezik osnovan je na četiri godine, nakon čega ugovorne strane mogu obnoviti ugovor.