Čitaj mi!

Uspešan početak školske godine u Francuskoj, Italiji i Sloveniji

Da neposrednu nastavu ne mogu zameniti virtuelna druženja, ali i da je nastava na daljinu bila dobro vođena u svim mestima od marta do juna, uz mnoge zajedničke aktivnosti i učešća na konkursima, te da je srpska škola i dalje kohezioni činilac koji okuplja decu u rasejanju, pokazao je odziv učenika u ovoj školskoj godini.

U većini mesta u Francuskoj i Italiji uspostavljena je neposredna nastava, kao i ranijih godina. U skladu sa zdravstvenim merama zemalja prijema, preduzimaju se propisane mere zaštite. Nastava na daljinu koristi se u odeljenjima gde trenutno ne postoje mogućnosti za drugačijom organizacijom i gde se čeka odobrenje za učionice - Kolmar, Kurbevua, Sans, Miluz. U Trstu su„onlajn" časovi trajali do početka oktobra, a potom je Srpskoj crkvenoj pravoslavnoj opštini reorganizovano svih šest grupa u pogledu strukture učenika - grupe su pretežno homogene.

U Francuskoj je, pored zdravstvene krize, nastavnu situaciju otežalo ukidanje ELKO programa, koji je podrazumevao izvođenje nastave pod nadzorom francuskih prosvetnih vlasti. U kratkom vremenskom periodu, a uporedo sa zastojem naročito administrativnih službi, bilo je potrebno pronaći rešenja za mnoge grupe koje su ostale bez francuskih učionica. Prelazak na tzv. asocijativni vid nastave (nastave pri udruženjima) uspešno je sproveden zahvaljujući dobroj organizaciji, proceni mogućnosti na terenu, zajedničkom radu svih nastavnica, izuzetnoj pomoći postojećih srpskih udruženja, podršci Saveza Srba Francuske u osnivanju novih udruženja, zalaganju đačkih porodica entuzijasta, ali i francuskim institucijama, koje su dale prostorije kulturnih centara i škola.

U skladu sa predloženiim rasporedom nastave za redovne nastavnike, u većini škola u Sloveniji na području Ljubljane, Kranja, Nove Gorice, Maribora i Kopra osnovana su odeljenja, a roditeljski sastanci i prvi časovi uspešno održani. Veliki doprinos rešavanju adminstrativnih pitanja, povezivanju sa srpskim crkvenim opštinama, uz komunikaciju sa upravama škola i obraćanje slovenačkim institucijama, pružila je Ambasada Republike Srbije u Sloveniji. U skladu sa novonastalom epidemiološkom situacijom i merama koje je donela Vlada Republike Slovenije, nastava na srpskom jeziku izvodiće se po „onlajn" modelu od 19. oktobra, preko Zum aplikacije i Gugl učionice.

Ukupan broj učenika u sve tri zemlje u oktobru 2020. je oko 1770, a časove drži 21 nastavnik u ukupno 122 grupe.

Francuska - Milija Jevremović, Katarina Strailović, Tamara Nacik, Marija Praizović, Ljiljana Simić, Slavica Milić, Nataša Radojević, Nataša Francišković, Aleksandra Bursać

Italija - Jelena Jovanović, Dragica Doderović, Slađana Marković

Slovenija - Danilo Spasojević, Jelena Stefanović, Svetlana Todorović, Tamara Svrzić, Maja Anđelković Šeguljev, Nevena Stupar, Dragana Šoškić, Draga David.

Raspored časova i kontakti nastavnika dostupni su na školskoj internet stranici „Srpska škola u Francuskoj, Italiji i Sloveniji" http://srpski.fr/:

U prethodnom periodu započeta je saradnja sa Vukovom zadužbinom u projektu „Srpska škola u Francuskoj i Italiji na putu zadužbinarstva", kojim se predviđa štampanje đačkih radova u „Danici za mlade" i promocija knjige, uz učešće đačkih porodica, koje su obaveštene preko Saveta roditelja o mogućnosti zadužbinarstva, sa ciljem podrške ovoj instituciji od izuzetnog kulturnog značaja.

Ostvarena je saradnja sa Kulturnim centrom „Čukarica" na području razvijanja čitalaštva i bogaćenja bibliotečkog fonda ćiriličnim knjigama kroz program „Čitalačke značke". Iz obe zemlje poslato je 39 poetskih video-zapisa na konkurs „Ja bih stihom da ti kažem".

Realizacija projekta „Digitalna učionica u funkciji unapređenja dopunske nastave na srpskom jeziku u Parizu", koji je sufinansirala Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, odvija u skladu sa predviđenim planom. Obezbeđena je tehnička oprema, a održani su i prvi interaktivni časovi.

Saradnička atmosfera preduslov je za uspešan rad i izgradnju pozitivne slike o dopunskoj školi. Razvijanje dobrih odnosa među kolegama pokazuje zajedničko ostvarivanje aktivnosti, saradnja u pripremi časova, razmena dodatne literature, deljenje iskustava u „onlajn" nastavi i učenje u oblasti digitalnih kompetencija. Učestala komunikacija, uz uvažavanje predloga i ideja, a naročito negovanje osećaja međusobne podrške i timskog rada, čine svaki uspeh zajedničkim.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">