Prava žrtava i Evropska unija

Evidencija o broju žrtava nasilja u Srbiji ne postoji, a dve trećine žrtava su žene i ženska deca. Umesto na zaštitu žrtava, domaće zakonodavstvo usmereno na kažnjavanje nasilnika, zbog čega će u Apelacionim sudovima biti formirane jedinice za pružanje podrške žrtvama.

Jedinstvena evidencija o broju žrtava nasilja u Srbiji ne postoji. Samo prošle godine, Centru za socijalni rad za pomoć se obratilo više od sedam i po hiljada osoba, od kojih su dve trećine bile su žene i ženska deca.

Kakav bi morao da bude odnos društva prema žrtvama, kakva bi morala da bude kaznena politika i koji su izazovi pružanja pomoći žrtvama, teme su o kojima se raspravlja godišnje konferencije Viktimološkog društva, pod nazivom "Prava žrtava i EU: izazovi pomoći žrtvama", koja se održava u Beogradu.

"Najstrašniji je podatak da je, samo u poslednjih devet meseci, ubijeno čak 26 žena od strane svojih partnera a minut ćutanja njima niko nije održao. Ovo je jedini skup i momenat da se na neki način ukaže na tragičnu situaciju čiji smo svedoci", kaže Snežana Lakićević iz Ministarstva rada i socijalne politike.

"Mi moramo svi da uradimo sve što možemo da ti podaci budu pristojniji. To će biti moguće samo uz dobar organizovan napor uz dobru interakciju države i civilnog društva", navodi Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja.

Umesto na zaštitu žrtava i sprečavanje nasilja, domaće zakonodavstvo još je usmereno na kažnjavanje nasilnika. Zato će, tokom naredene tri godine, u 16 viših i četiri Apelaciona suda, biti formirane jedinice koje će pružiti podršku žrtvama i svedocima u krivičnom postupku.

"Žrtve se osećaju uplašeno i nesigurno znajući da će se sresti sa okrivljenim, što nekad dovodi do nemogućnost da daju iskaz", ističe Gordana Paulić iz Ministarstva pravde.

U Viktimološkom društvu se zalažu za sistem u kojem će svaki građanin znati kome može da se obrati za pomoć i da bude siguran da će na efikasan način biti zaštićen.

"Što je više ljudi uključeno u pruženje podrške to su veće šanse da veći broj građana dobije pomoć", kaže Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka Viktimološkog društva Srbije.

Na putu ka EU, Srbija ima obavezu da svoje zakonodavstvo uskladi sa evropskim propisima. Jedan takav dokument je i obavezujuća "Okvirna odluka o položaju žrtava u krivičnom postupku", iz 2001. godine, koji, prema istraživanju Međunarodnog viktimološkog instituta, u potpunosti ne primenjuju ni sve zemlje Unije.

broj komentara 0 pošalji komentar