Тендер за набавку опреме

ЈП Емисиона техника и везе које управљајa емисионом инфраструктуром саопштило је да ће расписати тендер за набавку опреме у другом или трећем кварталу 2014.

Ово предузеће планира да користи средства из зајма Европске банке за обнову и развој (EBRD) за финансирање друге фазе транзиције са аналогног на дигитално емитовање ТВ у земљи.

Планирани пројекат чија је процењена вредност 30,7 милиона евра подразумева набавку опреме потребне за формирање мреже три DTT мултиплекса. Први мултиплекс треба да обезбеди покривеност најмање 95 одсто популације у Србији, док други и трећи треба да имају покривеност најмање 90 одсто популације.

Биће расписани тендери за мрежну опрему, опрему неопходну за пренос и емитовање, антенске системе великих снага, компоненте за мале антенске системе, мерну опрему и уређаје за резервно и беспрекидно напајање.

Тендером ће такође бити обухвћена санација и реконструкција инфраструктуре неопходне за инсталацију опреме, као и консултантске услуге.

број коментара 0 Пошаљи коментар