Продужен рок за пријаве на конкурс

Рок за пријаве на конкурс "Шампиони локалног развоја" продужен је до уторка, 3. децембра.

Радио-телевизија Србије (РТС) и Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и позивају све општине и градове у Србији да учествују на конкурсу „Шампиони локалног развоја" за избор најбољих пракси у раду локалне самоуправе.

Циљ конкурса је да препозна и промовише примере најбоље праксе у раду локалних самоуправа, како би и друге општине и градови у Србији били подстакнути да  побољшају  привредни амбијент у својим животним срединама и унапреде квалитет живота и рада својих грађана.

Конкурс је отворен од 14. новембра до 3. децембра 2013. године.

На конкурсу "Шампиони локалног развоја" ће бити изабрано укупно десет општина и градова - пет шампиона и пет вицешампиона, који су реформама локалне администрације и применом нових модела и приступа у раду значајно унапредили квалитет живота у локалној заједници и ниво услуга према грађанима, привукли нове инвестиције, успоставили партнерски однос и сарадњу са постојећом привредом, подстакли предузетништво и развој локалне економије.

Право учешћа на конкурсу имају све локалне самоуправе у Србији.

Категорије :

1. Промоција инвестиција

2. Реформа администрације

3. Сервис грађана

4. Подршка привреди

5. Јавно-приватно партнерство

Подношењем пријаве на предвиђеном обрасцу  и пратеће документације (фотографије, споразуми/ уговори,  извештаји итд) локалне самоуправе могу да конкуришу само за једну од укупно пет понуђених  категорија.

Пријаве и пратећу документацију треба доставити електронским путем на office@naled-serbia.org  или поштом на адресу НАЛЕД-а (Македонска 30/VII, Београд) најкасније до 3. децембра 2013.

Пријава ће се сматрати комплетном ако садржи формулар са основним подацима о општини и описом решења које локална самоуправа кандидује, као и додатну документацију која доказује испуњеност критеријума за оцењивање. Само комплетне и благовремено поднете пријаве ће бити узете у разматрање.

Одлуку о десет најбољих решења донеће шесточлана комисија, сачињена од представника РТС-а и НАЛЕД-а.

Критеријуми оцењивања

Комисија ће оцењивати предложена решења на основу пет унапред задатих критеријума на скали од 1 (најнижа оцена) до 5 (највиша оцена). Максималан број поена који једна општина може да освоји износи 25.

1. ПРИМЕНЉИВОСТ  РЕШЕЊА
Да ли предложено решење може да се примени у другим локалним самоуправама?

2. МЕРЉИВОСТ РЕЗУЛТАТА И ЕФЕКТИ
Како мерите резултате и какви су конкретни ефекти спроведеног решења?

3. ДОМЕТ РЕШЕЊА
На колико људи / привредних субјеката утиче предложено решење и на који начин?

4. ОДНОС ТРОШКОВА И БЕНЕФИТА
Да ли бенефити од увођења решења превазилазе трошкове?

5. ИНОВАТИВНОСТ
Колико је решење оригинално, да ли уводи сасвим нову праксу у рад локалних самоуправа?

На конкурсу ће бити изабрано укупно десет општина и градова, који су реформама локалне администрације и применом нових модела и приступа у раду значајно унапредили квалитет живота у локалној заједници и ниво услуга према грађанима, привукли нове инвестиције, успоставили партнерски однос и сарадњу са постојећом привредом, подстакли предузетништво и развој локалне економије.

Десет најбољих локалних самоуправа (по одлуци чланова комисије овог конкурса) биће представљене грађаним Србије у виду ТВ репортажа на програмима медијског система Радио-телевизије Србије.

број коментара 0 Пошаљи коментар