Johan Georg Likl i kamerna muzika

U trećoj emisiji ciklusa kojim obeležavamo 250 godina od rođenja austrijskog kompozitora Johana Georga Likla slušaćete duvačke kvintete ovog autora i Antonjina Rejhe.

Među kompozitorima Liklove generacije u žanru duvačkog kvinteta najznačajnije mesto zauzima Antonjin Rejha. Rodom iz Češke i tek godinu dana mlađi od Likla, Rejha je prvu fazu svoje karijere takođe ostvario u Beču, ali je sredinom prve decenije 19. veka, usled ratova Austrijskog carstva i Napoleonove Francuske, izabrao Pariz kao svoj novi dom. Duvačkom kvintetu se sistematično posvetio u zrelom stvaralačkom periodu, počev od 1811. godine, sa ambicijom da ovom žanru otvori perspektivu sličnu onoj koju je imao gudački kvartet. Rejha u svojim kvintetima istražuje složena i raznovrsna rešenja na planu fakture i tembra, te iako njegovi kvinteti podrazumevaju visok tehnički nivo i virtuozitet instrumentalista, oni retko nastupaju u okviru solističkih pasaža.

Koncertantni kvintet u Ef-duru Johana Georga Likla, pisan za kvintet duvačkih instrumenata, jedno je od njegovih ambicioznijih kamernih ostvarenja. U petostavačnom ciklusu izdvajaju se igrački stavovi – menuet i polka – na mestu drugog i četvrtog stava, kao i meditativni Adagio koji zauzima centralno mesto u ciklusu. Koncertantni zvuk Liklovog kvinteta jasno ga izdvaja od duvačkih kvinteta Rejhe i većine njegovih savremenika: reč je o delu prozračne fakture koja je tkana kroz solističke nastupe pojedinih duvačkih instrumenata, uz srazmerno retke nastupe tutija.

Autor Srđan Atanasovski
Urednica Sanja Kunjadićbroj komentara 0 pošalji komentar