Grad

Individualistički, kritički model kulture rađao se i razvijao sa rađanjem i razvojem urbsa – jedan od puteva današnje rehabilitacije individualizma je onaj koji nas vraća u Grad. Kompleksnost urbane forme predložak je za strukturu emisije.
Kao što grad strukturišu ulice, trgovi, predgrađa... tako i ova emisija ima svoje Forume, Cardo i Decumanus, ali i bočne (alternativne) ulice i svoj suburbs. Kao što se u gradu - uz teatre, mauzoleje i muzeje - nalaze sudnice i cirkusi, tako se i emisija bavi kulturološko-antropološkim aspektima ne samo uzvišenih ljudskih aktivnosti nego i onih najtrivijalnijih. Kao što je grad centar kulture i razmene, tako je i emisija tog naziva otvorena za komunikaciju kultura i razlika. Informisanje, otvaranje pitanja, definisanje problema, sučeljavanje različitih mišljenja, stavova i ideologija... ciljevi su autorske emisije Grad. Ona se ostvaruje uživo, uz dijaloško vođenje (u paru) bez čitanja. Razgovori su problemski intonirani, s insistiranjem na živosti i provokativnosti.

Najava:
Putevi oko znakova
[ subota, 16. jan 15:00 ]

Sve epizode serijalaGrad

Prethodne emisije

15:00

Lazar Džamić ...

Putevi oko znakova

pročitaj

subota, 09. jan 2021, 15:00

Tijana Spasić i Milosav Saki Marinović ...

Liceulice

pročitaj

subota, 02. jan 2021, 15:00

Slavimir Stojanović Futro ...

Savršeno je dosadno

pročitaj

subota, 26. dec 2020, 15:00

Igor Čoko i Slaven Rašković ...

Život u limbu

pročitaj

subota, 12. dec 2020, 15:00

Svetlana Petrović i Gordana Dobrić ...

Soba sa pogledom

pročitaj

subota, 28. nov 2020, 15:00

Nagrada Dr Milutin Borisavljević ...

Ljiljana Blagojević

pročitaj

subota, 21. nov 2020, 15:00

Biljana Đurđević ...

Oruđe stvaranja

pročitaj

subota, 14. nov 2020, 15:00

Branko Milisković ...

Obmane

pročitaj

subota, 07. nov 2020, 15:00

Ljiljana Miletić Abramović ...

70 godina Muzeja primenjene umetnosti

pročitaj

Sve epizode serijalaGrad