Beograd 202: Programska šema - petak, 23. sep 2022

14:00
Jesenji muzički maraton 202: Domaćice i komšinice
15:00
Jesenji muzički maraton 202: Filmovi za jesen; Jesen u pozorištu; Daj mi znak
19:00
00:00
Jesenji muzički maraton 202: Šta štedimo, a šta ne štedimo ove jeseni?