Beograd 202: Programska šema - četvrtak, 23. jun 2022

13:00
Letnji muzički maraton 202: Domaćice i komšinice
20:00
Letnji muzički maraton 202: Najbolji letnji albumi
04:00
Ritam letnjeg jutra