Radio Beograd 3: Programska šema - utorak, 29. sep 2020

20:00
Najava programa
20:02
Studije i ogledi – Bojan Kovačević i Marko Simendić: Makijavelijeva „Mandragola”
22:20
Anologija Trećeg programa – Eduardo Arketi: Tango i modeli maskuliniteta
23:45
Putevi proze – Lars Frost: Hronika Kolinga