Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 15. okt 2022

20:00
Najava programa
22:55
Drama – Goran Petrović: Bogorodica i druga viđenja
23:58
Kamerni koncert