Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 03. okt 2020

20:00
Najava programa
21:55
Drama – Mirjana Mitrović: Autoportret sa Milenom
23:30
Putevi proze – Gregori Norminton: Ispovest tiraninovog dvojnika
23:55
Kamerni koncert – Kompozicije Antonjina Dvoržaka