Radio Beograd 3: Programska šema - subota, 30. nov 2019

20:00
Najava programa
22:40
Drama – Ana Topaldžikova: Tako blizu, a tako daleko
23:55
Kamerni koncert – Dela Jozefa Novakovskog i Jozefa Krogulskog