Čitaj mi!

Zajednička budućnost za ceo život – danas se slavi biodiverzitet

Slogan ovogodišnjeg Međunarodnog dana biodiverziteta je „Izgradimo zajedničku budućnost za ceo život“.

Od 2000. godine, Dan biodiverziteta se obeležava svakog 22. maja, kada se brojnim akcijama, tribinama, predavanjima i konferencijama, širom sveta, ukazuje na značaj raznolikosti života na planeti, kao i na problem nestajanja ugroženih vrsta. 

Biodiverzitet (biološka raznovrsnost) je osnova koja čovečanstvu omogućava bazu na kojoj može da gradi – bolje.  

Stanje biodiverziteta povezano je sa lancem izazova održivog razvoja – od rešenja zasnovanih na problemom sa globalnim klimatskim zbivanjima, preko zdravstvenih pitanja, bezbednosti hrane i vode do održivih sredstava za život. 

U Srbiji je na snazi Zakon o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti. 

Broj strogo zaštićenih divljih vrsta u našoj zemlji je 1.783, od čega su čak 1.042 vrste životinja a najbrojniji su beskičmenjaci. 

Među strogo zaštićenim vrstama je 50 vrsta sisara, 307 vrsta ptica, 18 vrsta vodozemaca i 18 vrsta gmizavaca, 38 vrsta riba i 610 beskičmenjaka. Osim toga, strogo je zaštićeno 75 vrsta gljiva i lišajeva, 641 vrsta biljaka (mahovina, papratnjača i semenjača) i 25 vrsta algi.  

Ugroženi su stepski soko, vidre, tvorovi, tetrebi, orlovi krstaši, droplje. 

Širom sveta, više od 40.000 biljnih i životinjskih vrsta je ugroženo izumiranjem.

Među njima su filipinski krokodil, džinovska panda, tigar, velika kajmanska plava iguana…
Kada je reč o biljkama, trajni nestanak sa planete preti sekvojama, zmajevom drvetu, orhidejama…