Čitaj mi!

Analizirane kljove iz 16. veka - trgovina slonovačom cvetala između Afrike i Indije

Kljove više od stotinu slonova, pronađene na potopljenom brodu koji je nestao pre skoro 500 godina u blizini obala Zapadne Afrike, analizirane su i donose nam nove naučne podatke.

Naučnici su DNK analizom uporedili dobro očuvane kljove, nađene na portugalskom brodu iz 16. veka pod nazivom „Bom Žezus" koji je otkriven 2008. godine.

Slonovača stara 500 godina poklapa se sa afričkim šumskim slonom (lokodonta ciclotis), koji je poreklom iz vlažnih šuma u Zapadnoj Africi i basena Konga. 

Brod je potonuo sa tovarom slonovače kojom se tada trgovalo, a i sami trgovci su nastradali.

Studija otkriva da su afrički šumski slonovi već živeli u savani početkom 16. veka - dovodeći u pitanje ranije podatke prema kojima se smatralo daje ova vrsta slona počela da naseljava zapadna područja kasnije.

Studija je takođe važna jer otkriva kako se nekada trgovalo slonovačom, posebno između Afrike i Indije.

Studija je prva koja je kombinovala paleo-genomske, izotopske, arheološke i istorijske metode za utvrđivanje porekla, ekološke i genetske istorije ovog materijala, naveli su u međunarodnom timu istraživača.

„Slonovi žive u grupama koje vode ženke i oni uglavnom ostaju na istom geografskom području tokom života. Utvrdili smo odakle potiču ove kljove ispitivanjem DNK markera koji se prenosi samo s majke na mladunče. Uspeli smo da odredimo geografski region i vrstu slona sa DNK karakteristikama koje se podudaraju sa slonovačom sa potonulog broda", rekla je autorka studije Alida de Flaming sa Univerziteta u Ilinoisu.

Godine 1533. brod „Bom Žezus" je nestao na putu za Indiju sa 40 tona zlatnika i srebrnjaka, tovarom kljova i drugim dragocenim teretom.

Tek 2008. godine brod je pronađen u Namibiji.

Slonovača je bila centralni pokretač transkontinentalnog trgovinskog sistema koji je pomorskim rutama povezivao Evropu, Afriku i Aziju.

Sada, 12 godina nakon što su pronađene, kljove sa broda su analizirane i detaljno opisane u novoj studiji, koja je objavljena u časopisu Current Biology.

Tim je izvršio DNK analizu 44 kljove, kao i izotopsku analizu 97 kljova.

Analiza je otkrila da je slonovača poticala od afričkog šumskog slona koji je poreklom iz vlažnih šuma, a ne od slona savane (locodonta africana), najvećeg živog kopnenog sisara koji se danas nalazi u raznim staništima.

Korišćene metode mogle bi da pomognu u budućim istraživanjima o ljudima koji su lovili slonove zbog kljova i o kretanju slonova afričkim kontinentom.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">