Čitaj mi!

Novi Diznijev robot trepće, diše i imitira ljudsku mimiku

I pored toga što trenutno nije prekriven kožom, robot kompanije „Dizni risrč“ izgleda impresivno, posebno njegova sposobnost da imitira pokrete mišića lica čoveka.

Po nekima, zastrašujuća, ova mašina ima senzor smešten u prsima koji ga upozorava kada neko pokušava da stupi u interakciju sa njim, a senzor ima ugrađen program „nivoa radoznalosti“ koji odrađuje bliskost komunikacije. Uz suptilne facijalne pokrete, robot sve vreme imitira disanje, što ga čini dodatno realističnim.

Kako navodi list kompanije Volt Dizni imadžiniring pomoć su im pružili i naučnici za oblast robotike sa Univerziteta Ilinois i Kalifornijskog instituta za tehnologiju.

Istraživački tim je najviše pažnje posvetio što realističnijem pogledu robota i njegovoj interaktivnosti jer većina humanoidnih robota usredsređuje pogled na ljudsko lice i tamo ga zadržava sve vreme, što ljudi tokom komunikacije ne čine.

Naučnici su u konstruisanju robota koristili principe koje i animatori koriste tokom oživljavanja crtanih junaka: upotrebu „luka“, da pokret prati zakrivljenu liniju, „povlačenje“, što znači da se različiti delovi kreću različitom brzinom, ubrzavajući i usporavajući pokrete na početku i kraju.

Međutim, još postoje elementi koje robot ne može u potpunosti da oponaša, pre svega, pogled jer još uvek izgleda kao da gleda kroz svog sagovornika jer mu se oba oka kreću paralelno. Kako bi to rešili, konstruktori su podesili da njegove oči prave brze, munjevite pokrete kako bi stvorili iluziju da oba oka gledaju sagovornika.

Nije teško zamisliti kako bi „Dizni“ mogao da koristi ovakve robote u svojim tematskim parkovima. Istraživačko odeljenje kompanije već nekoliko godina radi na istraživanju humanoidnih robota, a sada im ostaje samo da navuku „kožu“ na novu mašinu.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">