Интерпрофесионално образовање

Наставно-научна већа универзитета у Србији – медицинских, стоматолошких и фармацеутских факултета, у званичан програм студија укључила су нов, заједнички предмет под називом ‒ интерпрофесионално образовање.

Такође, предмети за клинички стаж / студентску стручну праксу унапређени су кроз дефинисање стандарада и компетенција које студент треба да стекне током трајања додипломске наставе.

Савремено образовање здравствених професионалаца (медицина, стоматологија, фармација и сестринство) суочено је са растућим здравствено-социјалним потребама друштва. Универзитети су препознати као институције које међу првима треба да се прилагоде тим потребама, због чега је потребна модернизација програма образовања.

„Програм додипломских здравствених студија треба да обезбеди формирање компетентних будућих здравствених професионалаца, који могу да обезбеде квалитетну здравствену заштиту заједници. Да би се то остварило, потребна је равнотежа између образовног и здравственог система једне земље. Поред тога, због статуса регулисаних професија, образовање будућих здравствених професионалца треба да задовољи специфичне и стриктне стандарде на националном и међународном нивоу", каже за Портал РТС-а проф. Љиљана Тасић са Фармацеутског факултета у Београду, руководилац пројекта „Унапређење образовања здравствних професионалаца заснованог на практичном искуству у реалном радном окружењу у Србији", који финансира Европска комисија кроз програм Еразмус плус, а чији је носилац Универзитет у Београду.

Поред стандардизације и унапређења процеса образовања будућих здравствених професионалаца, пажња је посвећена и наставничким и менторским компетенцијама наставника и сарадника универзитета и наставних клиничких база. Сенат Универзитета у Београду донео је одлуку којом се утврђује програм сталног усавршавања „Унапређење наставничких и менторских компетенција за образовање здравствених професионалаца". Прва 44 наставника са четири државна универзитета започела су са обуком у марту 2018. године, са циљем да имплементирају иновативну праксу у настави.

„Добре идеје академске заједнице употпуњене су набавком модерне опреме у вредности од 200.000 евра, намењене за развој и имлементацију модерних метода у учењу у настави будућих здарвствених професионалаца. Унапређењем квалитета додипломске наставе студенти ће бити у прилици да унапреде и стекну нова знања и вештине, а тиме и побољшају квалитет здравствене заштите и јавног здравља у Србији" ‒ са задовољством додаје проф. Љиљана Тасић.

У Ректорату Универзитета у Београду, 10. октобра одржан је завршни симпозијум међународног пројекта, на коме су изнети резултати постигнути укључивањем студената и наставника факултета здравствених наука, здравствених професионалаца, као и представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља, Националног савета за високо образовање, Сената Универзитета у Београду, представника струковних асоцијација и комора и стручне јавности.

 

број коментара 0 Пошаљи коментар