Radio Beograd 3: Programska šema - utorak, 13. nov 2018

20:00
Najava programa
20:02
Umetnost interpretacije – Pijanista Lav Oborin
22:15
Vladislava Gordić Petković: Jugoslavija u postjugoslovenskoj prozi