Читај ми!

Усвојене измене Закона о заштити природе и Закона о водама

Посланици Скупштине Србије усвојили су више закона, међу којима су измене и допуне Закона о заштити природе и измене и допуне Закона о водама. Скупштина Србије усвојила је и Закон о потврђивању Уговора о зајму између Србије и Европске банке за обнову и развој којим се омогућава да Крагујевац искључи угаљ из даљинског грејања.

Један од кључних разлога за измене и допуне Закона о заштити природе односи се на забрану изградње хидроелектрана у заштићеним подручјима чиме се обезбеђује дугорочно очување природних вредности због којих је одређено заштићено подручје и проглашено, рекли су предлагачи.

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић је рекла у расправи да се изменама закона остварује низ позитивних ефеката, пре свега увођење начела предострожности омогућава се да се у случајевима када постоји непосредна опасност за природу адекватно и благовремено реагује. 

Изменама и допунама Закона о заштити природе омогућиће се и повећање површина под заштићеним подручјима, као и испуњење циљева дефинисаних просторним планом Србије.

Вујовићева је навела да су новим законом прецизније дефинисане одредбе које се односе на поступак Оцене прихватљивости за еколошку мрежу и успостављање еколошке мреже.

Успостављање еколошке мреже ЕУ Натура 2000 у Србији, како је рекла, један је од најважнијих процеса у заштити природе, а дефинише се у складу са захтевима европске Директиве о очувању природних станишта и дивљих животињских и биљних врста и Директиве о очувању дивљих птица. 

Изменама и допунама Закона о водама оне се третирају као један од најважнијих елемената животне средине, односно водно земљиште уређује се као добро од општег интереса.

Променама Закона о водама врши се, рекла је Вујовић, усаглашавање тог закона са одредбама већ усвојених закона о општем управном поступку, Закона о инспекцијском надзору, Закона о прекршајима, Закона о заштити података личности, као И Закона о јавној својини.

Вујовићева је казала и да се изменама Закона о водама непосредном погодобом може дати у закуп водно земљиште, ако је то у конкретном случају једино могуће решење.

Крагујевац избацује угаљ из система даљинског грејања

Скупштина Србије усвојила је и Закон о потврђивању Уговора о зајму између Србије и Европске банке за обнову и развој којим се омогућава да Крагујевац искључи угаљ из даљинског грејања.

Пројекат ће бити подељен на два дела и први део обухвата расходовање старих котлова и припадајућег постројења из даљинског грејања Крагујевца, затим уградњу нових котлова за топлу воду на природни гас укупног капацтета 110 мегавата.

Зајам ће се састојати из две транше, једне од 14 милиона евра и друге од 4 милиона евра.

Усвојен је и Закон о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између државе ЕФТА и Србије Број 1 из 2021. године о измени и допуни Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између државе ЕФТА и Србије у вези са дефиницијом појма "производи са пореклом" и методама административне сарадње.

Посланици су усвојили и Закон о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Исланда, Закона о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Швајцарске конфедерације, Предлогу закона о потврђивању измена и допуна 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 Царинске конвенције о међународном превозу робе на основу исправе за МДП (Карнета ТИР) (Конвенција ТИР, 1975).

уторак, 16. јул 2024.
39° C

Коментари

Dobar tekst, ali..
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Zelja za lepotom
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Bravo
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Miss
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Treba li zabraniti lepotu?
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару