Читај ми!

Одлука НБС о ограничењу висине камата примењује се само на кориснике првог стамбеног кредита

Одлука Народне банке Србије (НБС) о привременим мерама за банке које се односе на стамбене кредите физичким лицима, којом је ограничила каматну стопу за дужнике кориснике првог стамбеног кредита са променљивом каматном стопом, а чији уговорени износ не прелази 200.000 евра, примењује се на кориснике првог стамбеног кредита уколико тај корисник има тренутно више стамбених кредита у једној банци.

Уколико корисник има само један стамбени кредит у овом тренутку, тај кредит се сматра првим кредитом, објашњавају у НБС.

У том смислу, за примену ове мере није релевантно да ли је корисник стамбеног кредита у неком претходном периоду већ имао одобрен стамбени кредит, који је у међувремену отплатио или га рефинансирао, објашњено је на сајту Народне банке Србије.

Банка је дужна да до 31. децембра 2024. године примењује привремени застој на раст уговорене променљиве номиналне каматне стопе на стамбени кредит који је, са овом каматном стопом, одобрен дужнику до дана ступања на снагу ове одлуке, односно да умањи ову каматну стопу код тих кредита, у складу са правилима.

Према правилима, номинална каматна стопа не може бити виша од 4,08 одсто, изузетно, у случају да је стамбени кредит одобрен дужнику у периоду од 31. јула 2022. године до дана ступања на снагу ове одлуке, при чему је у тренутку закључења уговора о том кредиту номинална каматна стопа била виша од 4,08 одсто, номинална каматна стопа по том кредиту не може бити виша од номиналне каматне стопе из плана отплате који је дужнику достављен при закључењу уговора о кредиту, и уколико је кредит са променљивом каматном стопом одобрен у периоду од 31. јула 2022. године уз номиналну променљиву каматну стопу која је у моменту одобравања била нижа од 4,08 одсто, номинална каматна стопа не може да буде виша од 4,08 одсто.

Банка је дужна да дужницима по стамбеним кредитима код којих је на дан ступања на снагу Одлуке, односно на дан доспећа прве рате по стамбеном кредиту након 1. октобра ове године уговорена променљива номинална каматна стопа виша од 4,08 одсто, односно од оне из првог плана отплате, достави нови план отплате који се примењује почев од рате кредита која доспева у октобру ове године, као и обавештење о начину примене умањене каматне стопе у смислу ове одлуке, и то најкасније пет дана пре доспећа те рате стамбеног кредита.

Ако на уговорени дан усклађивања висине номиналне каматне стопе по стамбеном кредиту утврди да је та стопа виша од 4,08 одсто, односно од номиналне каматне стопе из првог плана отплате, банка је дужна да у року од 15 дана дужнику достави нови план отплате у складу с прописаним правилима, као и обавештење о начину примене застоја, односно умањене каматне стопе у смислу ове одлуке.

Ако на уговорени дан усклађивања висине номиналне каматне стопе по стамбеном кредиту утврди да је та каматна стопа нижа од 4,08 одсто односно од номиналне каматне стопе из првог плана отплате, у случају стамбеног кредита одобреног од 31. јула 2022. године, при чему је у тренутку закључења уговора о том кредиту номинална каматна стопа била виша од 4,08 одсто, банка је дужна да сачини нови план отплате у складу са уговором закљученим са дужником и достави га дужнику заједно са обавештењем о тој промени.

Привремени застој се не примењује ако банка на уговорени дан усклађивања висине номиналне каматне стопе по стамбеном кредиту утврди да је та каматна стопа у складу са уговором о стамбеном кредиту увећана, али није виша од 4,08 одсто.

Умањење каматне стопе се не примењује на кредите који су до дана ступања на снагу Одлуке одобрени са фиксном каматном стопом.

Када су у питању кредити који су до дана ступања на снагу Одлуке одобрени са комбинованом каматном стопом, примена умањења каматне стопе или застоја зависи од врсте каматне стопе која важи током периода трајања примене Одлуке.

Ако је на дан ступања на снагу Одлуке корисник кредита у фази отплате кредита по уговореној променљивој номиналној каматној стопи у складу са уговором о стамбеном кредиту, примењује се прописано правило у погледу висине променљиве каматне стопе. 

Дакле, уколико клијент тренутно отплаћује кредит по променљивој каматној стопи, таква каматна стопа не може бити виша од 4,08 одсто, до 31. децембра 2024. године. Изузетно, уколико је кредит са комбинованом каматном стопом одобрен након 31. јула 2022. године и у току је примена променљиве каматне стопе, до дана ступања на снагу ове одлуке, при чему је у тренутку закључења уговора о том кредиту номинална каматна стопа била виша од 4,08 одсто, номинална каматна стопа по том кредиту не може бити виша од номиналне каматне стопе из плана отплате који је дужнику достављен при закључењу уговора о кредиту.  

Уколико корисник кредита тренутно отплаћује кредит по фиксној каматној стопи, Одлуком није предвиђен утицај на такву каматну стопу.

недеља, 23. јун 2024.
25° C

Коментари

koga je stid od lepote
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Bravo!
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Лепше Боље Паметније
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Negovanje antivrednosti
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Svaka čast
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару