Читај ми!

Нова правила за извоз у Немачку – на које фирме се односе и какве их промене чекају

За ком­па­ни­је из Ср­би­је ко­је из­во­зе си­ро­ви­не и услу­ге на не­мач­ко тр­жи­ште од ове го­ди­не важе нова правила. Те фирме мо­ра­ће да до­ка­жу да ни­су за­га­ђи­ва­чи жи­вот­не сре­ди­не и да поштују људска права, у складу са но­вим за­коном о лан­ци­ма ис­по­ру­ке у Не­мач­кој. Закон се не односи на компаније које извозе готове производе већ само на добављаче за велике немачке компаније.

Извоз сировина, ком­по­нен­ти, по­лу­про­и­зво­да и услу­га на не­мач­ко тр­жи­ште од 1. јануара тече по новом, строжем режиму. Он обухвата све компаније – домаће и стране.

Као партнери и добављачи немачких фирми, обавезне су да докажу да у производњи по­шту­ју људ­ска пра­ва и да не за­га­ђују жи­вот­ну сре­ди­ну.

"Што се тиче заштите права запослених, то се односи на забрану употребе дечјег рада, забрану било каквог принудног рада, злоупотребу приватног обезбеђења, права запослених на удруживање, права запослених на примерену зараду, примерену заштиту на радном месту, забрану против правног одузимања земљишта", објашњава Та­ња Лин­дел, по­моћ­ник ди­рек­то­ра Сек­то­ра удру­же­ња при­вре­де При­вред­не ко­мо­ре Ср­би­је.

Када је реч о другој, еколошкој одредби, закон се ослања на три конвенције – о употреба живе, дуготрајном утицају штетних супстанци и прекограничном кретању отпада и његовом складиштењу. Шта све то значи у пракси?

"Сада морате да докажете, заправо, да је не само производња него и транспорт ваше робе сто посто зелен. То значи да не можете више да користите камионе на дизел, дакле морате транспортовати робу неким превозним средством које је зелено. На првом месту ће то погодити све оне индустрије које сарађују са високотехнолошким индустријама у Немачкој, што значи металска, електро, машинска индустрија, готово све гране индустрије", напомиње Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку.

Папрене казне за непоштовање правила 

Немачка агенција за економске политике и послове вршиће контролу примене нових правила у фирмама. Оне ће даље на добављаче из Србије уговором преносити део обавеза. Ко их не поштује – чекају га папрене казне.

"За немачке компаније су предвиђене високе казне, од 100, 200, 500, 800 хиљада евра, до виших казни као што су за компаније које имају годишњи промет преко 400 милиона евра, чак до два процента годишњег промета и забрану учешћа на јавним тендерима преко три године. Самим тим што је страна фирма кажњена, доћи ће до прекида уговорног односа наше компаније, тј. наше компаније су у ризику да изгубе свог партнера ако не поштују обавезе", наглашава Тања Линдел.

У овој години закон важи само за оне немачке компаније које запошљавају више од 3.000 људи. Од наредне ће се односити и на оне са више од 1.000 запослених. Очекује се да слични акт о извозу ускоро буде донет на нивоу читаве Европске уније.

"Скупе, али неопходне промене" 

Упућени указују да ће промене бити скупе, али неопходне. За то ће им, наводе, бити потребни и подстицаји државе.

"На примеру једне мале компаније која има до педесет запослених у металској индустрији ће те промене коштати пет до десет милиона евра у наредних три до пет година. Ако оне то не буду урадиле, њихова конкуренција се смањује. Нашим компанијама највише конкуришу такве сличне компаније из Мађарске, Хрватске, Бугарске, Румуније, оне су све у ЕУ и имају те подстицаје, оне ће бити конкурентније у извозу него наше компаније", напомиње Драгољуб Рајић.

У Немачку извози 2.700 компанија из Србије, а колико њих учествује у ланцима добављача – тек треба да се утврди.

Привредна комора Србије ће у марту отворити канцеларију за помоћ, како би тим компанијама олакшала прилагођавање на нова немачка правила.

петак, 19. јул 2024.
27° C

Коментари

Dobar tekst, ali..
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Zelja za lepotom
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Bravo
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Miss
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару
Treba li zabraniti lepotu?
Избор за Мис Србије на Тргу републике – женско тело на јавном кантару