Читај ми!

Приправници и приправници-волонтери у правосуђу, разлика у једној речи и још много тога

Дипломирани правници за полагање правосудног испита морају да стекну приправнички стаж. Ипак, до испуњених услова да га полажу не иду истим путем. Неки се за тај испит, којим постају равноправни са осталим судијама, тужиоцима и адвокатима, спремају као приправници, а неки као приправници - волонтери. Осим у статусу, разлика је и у материјалној сатифкацији. И не само у томе.

Имају исте обавезе, али другачија права. И приправници и тзв. приправници-волонтери обављају приправнички стаж, што им је услов за полагање правосудног испита. Међутим, разликују их уговори и месечна примања.

Маја Делић из Трећег основног јавног тужилаштва у Београду објашњава да се приправници у тужилаштво примају у радни однос решењем тужилаштва, док приправник-волонтер започиње обављање приправничког стажа потписивањем уговора о волонтерском раду.

"Приправници који су у радном односу имају нето износ месечне зараде 47.000 динара. Приправници-волонтери добијају накнаду за превоз током обављања приправничког стажа, осим уколико Национална служба за запошљавање омогући примање тзв. стручне праксе која износи 24.000 динара у трајању од 12 месеци", додаје Делићева.

Наводи податак према коме основна тужилаштва у Београду имају по двоје приправника и десет до тринаест волонтера. Колико је једних и других у судовима у Србији, Врховни касациони суд –не води статистику.

За Синдикат правосуђа рачуница је и више него јасна. Тврде - нису попуњена сва приправничка места, а примају се волонтери.

"Држава то не чини зато што штеди на тим младим људима јер у овој земљи се све врти око новца. Положај приправника-волонтера у тужилаштвима и судовима је робовски, они су експлоатисани, дакле раде бесплатно, а морају притом да одраде тај приправнички стаж. Имајући у виду затрпаност правосуђа, они су нам веома неопходни зато и чуди та немарност према тим младим људима", сматра Слађанка Милошевић, председница Синдиката правосуђа Србије.

Последњи јавни конкурс за примање судијских и тужилачких приправника био је 2017, наводе у Министарству правде. Датум новог конкурса није познат.

"Правилник из 2017. године предвиђа 223 судска приправника у основним, вишим, привредним и прекршајним судовима, а према подацима из октобра ове године има их 99. Број тужилачких приправника који се примају у основно и више јавно тужилаштво према Правилнику је 107, а има их 33. Поред њих ради укупно 1.930 судијских и тужилачких помоћника", наводи Министарство правде.

У Синдикату правосуђа сматрају да би свима на приправничком стажу требало дати исте уговоре - уговор о раду.

У Адвокатској комори Београда става су да би се у том случају мање примало у прирпавништво, па би тако многи остали ускраћени за практична знања. У адвокатским канцеларијама укупно је око 3.500 приправника и волонтера.

"Адвокат и приправник, они договоре износ те накнаде када је реч о уговору о раду, када је реч о волонтирању у формалном смислу ту нема никаквог плаћања, што не искључује могућност да добијају неки износ од принципала мимо тог уговореног доборовољног односа, али ја заиста као председник коморе немам увид нити евиденцију да ли се неко евентуално договорио да му месечном нивоу да неки износ на руке", истиче Југослав Тинтор, председник Адвокатске коморе Београда.

Код инспекције рада нема пријава нити поступања у вези са радноправним статусом и уговорима приправника и приправника волонтера у адвокатским канцеларијама.

Судови и тужилаштва нису у њиховој надлежности, одговара Министарство за рад.

Нису надлежни, кажу, ни за питање да ли су закони о адвокатури, уређењу судова, јавном тужилаштву у супротности са Законом о волонтирању према којем волонтирање подразумева опште добро и јавни интерес, а не најпре лични - као што је и обављање приправничког стажа без чега се не може на правосудни испит.

четвртак, 01. јун 2023.
19° C

Коментари

Zujanje
Зујање у ушима није безазлено
Paraplegija
Прва операција кичмене мождине матичним ћелијама у Србији!
Zujie vec 10 godina, and counting
Зујање у ушима није безазлено
Snimanje telefonom
Неовлашћено снимање и објављивање кривично дело, могућа само приватна тужба
Re: Zujanje u usima nije bezleno
Зујање у ушима није безазлено