Читај ми!

Студије и огледи

Наташа Миловић: Ничеово разумевање хеленског, јудео-хришћанског, модерног и будућег човека

У емисији Студије и огледи, 25. и 26. августа можете слушати текст Наташе Миловић „Ничеово разумевање хеленског, јудео-хришћанског, модерног и будућег човека”.

У овом тексту Наташа Миловић истражује онај аспекат Ничеове мисли на основу којег се уобличава епохални ниво његовог културнофилософског становишта. Тај аспекат је специфичан и зато што Ниче (мада то није изричито артикулисано) јесте мислилац фундамената културе. Његово бављење фундаментима културе било је спрегнуто са интервенисањем у нововековно стање европске културе која је, према Ничеу, „огрезла у нихилизам". Утолико је његово културнофилософско становиште пресудно било обликовано испитивањем порекла тога нихилизма и потрагом за његовим превазилажењем. Моменат везан за испитивање порекла нихилизма обележио је Ничеов однос према јудео-хришћанском и модерном човеку, док је моменат везан за потрагу за превазилажењем нихилизма обележио његов однос према хеленском и „будућем" човеку. Како запажа ауторка, тај двоструки смер кретања Ничеове мисли повезан је са његовим генеалошким методом на основу којег описује „преисторијски рад човека на себи самомˮ, као и са његовим настојањем да појми повесно стање човека свога доба које, према њему, није могло бити сагледано из постојећих културно интерпретативних оквира.

Текст ће ускоро бити објављен у часопису Архе који издаје Одсек за филозофију Филозофског факултета у Новом Саду.

Читао Александар Божовић.
Уредница Тања Мијовић.Коментари

RTS 2-Glavnom i odgovornom uredniku
Ко управља РТС-ом
Rupe-Kraljevo
„Процветала“ рупа на путу Краљево–Рашка
Poštovanje za tekst
Дискус хернија, болест 21. века
Pozdrav...
Дискус хернија, болест 21. века
XD
Срби се најкрвавије псују